Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.66 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Czynności konwojowo-ochronne.

Dz.Urz.CBA.2017.5 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2017.2 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2017.2 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowej.

Dz.Urz.GUS.2017.6 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2017.10 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych.

NFZ.2017.7 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Centrum Operacyjne Komendanta Głównego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.Urz.MRiF.2017.24 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie "Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017".

Dz.Urz.MSiT.2017.13 | decyzja z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2015 r.

Dz.Urz.ULC.2017.74 | ogłoszenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2017 roku.

Dz.Urz.MIiB.2017.5 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 2567/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.94 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2571/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.95 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2573/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.96 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2574/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.97 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2576/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.98 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2594/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.92 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2595/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.99 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2606/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.100 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2631 i 2634/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.101 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2638/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.102 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2639/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.103 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2664/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.104 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2810/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.93 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny