Official Gazette

New Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2021.531 | uchwała z dnia 9 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.520 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.521 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

M.P.2021.519 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2021.518 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Sytuacja na Białorusi.

M.P.2021.529 | uchwała z dnia 28 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r.

M.P.2021.511 | komunikat z dnia 28 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zmiana Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2021.530 | uchwała z dnia 28 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

New Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca.

M.P.2021.510 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.524 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wzorce jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.2021.513 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2021.516 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

M.P.2021.492 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.503 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.504 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.512 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.514 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.502 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.505 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.506 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.507 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.508 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 75. rocznicy wznowienia "Wiadomości".

M.P.2021.496 | uchwała z dnia 20 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wybór członka Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2021.497 | uchwała z dnia 20 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwot premii i kosztów przejazdu.

M.P.2021.484 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2021.486 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Zbigniewa Wilka.

M.P.2021.490 | postanowienie z dnia 18 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2021.472 | obwieszczenie z dnia 17 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2021.482 | obwieszczenie z dnia 17 maja 2021 r. | Akt oczekujący

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2020 r.

M.P.2021.446 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów.

M.P.2021.487 | apel z dnia 13 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2021.448 | komunikat z dnia 13 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

M.P.2021.481 | uchwała z dnia 13 maja 2021 r. | Akt indywidualny

100-lecie III Powstania Śląskiego.

M.P.2021.475 | uchwała z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2021 r.

M.P.2021.440 | komunikat z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.495 | postanowienie z dnia 11 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

M.P.2021.456 | komunikat z dnia 11 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r.

M.P.2021.436 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zmiana uchwały w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.

M.P.2021.509 | uchwała z dnia 6 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2021.429 | zarządzenie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

M.P.2021.434 | zarządzenie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020.

M.P.2021.500 | uchwała z dnia 5 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024.

M.P.2021.450 | uchwała z dnia 30 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu.

M.P.2021.418 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2021 r.

M.P.2021.415 | komunikat z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

M.P.2021.402 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.488 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.489 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.

M.P.2021.386 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

M.P.2021.435 | uchwała z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziego w Sądzie Najwyższym.

M.P.2021.392 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

M.P.2021.393 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Uczczenie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

M.P.2021.389 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

M.P.2021.390 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r.

M.P.2021.378 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny