Dziennik Ustaw

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich.
Dz.U.2019.1338 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2019 r. | Akt w opracowaniu
Zmiana rozporządzenia w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.
Dz.U.2019.1337 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt w opracowaniu
Kontrola graniczna.
Dz.U.2019.1336 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt w opracowaniu

Dzienniki resortowe

Nadanie statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
Dz.Urz.MI.2019.35 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2019 r. | Akt w opracowaniu
Program pilotażowy z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM.
NFZ.2019.93 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2019 r. | Akt w opracowaniu
Zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
NFZ.2019.92 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2019 r. | Akt w opracowaniu

Akty korporacyjne

Krajowe standardy badania oraz inne dokumenty.
Rewid.2019.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2019 r. | Akt nieoceniany
Przyjęcie procedury skreślenia z listy firm audytorskich na wniosek.
Rewid.2019.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2019 r. | Akt nieoceniany
Krajowe standardy przeglądu, krajowe standardy usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowe standardy usług pokrewnych.
Rewid.2019.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Monitor Polski

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.
M.P.2019.692 | uchwała z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt w opracowaniu
Upamiętnienie 100. rocznicy sukcesu polskiej delegacji podczas konferencji pokojowej zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego.
M.P.2019.691 | uchwała z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt w opracowaniu
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r.
M.P.2019.690 | komunikat z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt w opracowaniu

OpenLEX – nowy system Wolters Kluwer Polska oferujący bezpłatny i powszechny dostęp do największej bazy ujednoliconych aktów prawnych.

OpenLEX zawiera KOMPLETNY zbiór obowiązujących aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Akty resortowe opublikowane w Dziennikach resortowych. Zestaw aktów Unii Europejskiej Serii L i Serii C opublikowanych w Dziennikach UE oraz wybór tekstów aktów korporacyjnych.

Zbiór prawa jest aktualizowany kilka razy dziennie, dzięki czemu zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych wersji aktów prawnych.Jesteś użytkownikiem programu LEX? Zaloguj się do LEX. Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Znajdź rozwiązanie dla siebie. Zamów prezentację >>