Home

Pytania i odpowiedzi

Który powiat jest właściwy do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniego w rodzinie zastępczej?
odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne
Czy dotacja z gminy dla przedszkola publicznego podlega zajęciu w trybie egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika?
odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne
Jakie przepisy powinien zastosować organ prowadzący w przypadku ograniczenia liczby miejsc dla wychowanków młodzieżowego ośrodka socjoterapii?
odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Akty korporacyjne

Krajowy standard usług pokrewnych 4401PL.
Rewid.2019.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2019 r. | Akt nieoceniany
Zmiana uchwały w sprawie krajowego standardu usług pokrewnych 4401PL.
Rewid.2019.7.15 | uchwała z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany
Szczegółowe zasady tworzenia i wzoru rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej pozycji.
Rewid.2019.5.7 | uchwała z dnia 7 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Orzeczenia sądów

XXV C 1377/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
LEX nr 2726871 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.
II W 318/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
LEX nr 2726882 - wyrok z dnia 14 maja 2019 r.
II W 232/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
LEX nr 2726883 - wyrok z dnia 23 lipca 2019 r.

Pisma urzędowe

0113-KDIPT2-1.4011.378.2019.1.AP - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
http://sip.mf.gov.pl - pismo z dnia 10 października 2019 r. | Nieoceniane
0115-KDIT1-3.4012.464.2019.2.MS - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
http://sip.mf.gov.pl - pismo z dnia 10 października 2019 r. | Nieoceniane
WPI/200000/43/925/2019 - Pismo wydane przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
www.zus.gov.pl - pismo z dnia 19 października 2019 r. | Nieoceniane

Komentarze praktyczne

OpenLEX to system Wolters Kluwer Polska oferujący bezpłatny i powszechny dostęp do największej bazy ujednoliconych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz aktów resortowych opublikowanych w dziennikach urzędowych. OpenLEX zawiera także akty Unii Europejskiej Serii L i Serii C opublikowane w Dziennikach UE oraz wybór tekstów aktów korporacyjnych.

OpenLEX to ponadto dostęp do orzeczeń sądów i administracji, wzorów dokumentów i pism urzędowych.

OpenLEX to dostęp do fragmentów treści dostępnych tylko w Systemie Informacji Prawnej LEX, takich jak: procedury, komentarze praktyczne, artykuły, glosy, linie orzecznicze, omówienia i poradniki.

Zbiór prawa jest aktualizowany kilka razy dziennie, co zapewnia Ci dostęp do wiarygodnych i zawsze aktualnych treści.Jesteś użytkownikiem programu LEX? Zaloguj się do LEX. Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Znajdź rozwiązanie dla siebie. Zamów prezentację >>