Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.317

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Gorlicach.
§  2.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.) w § 1 w pkt 21 wprowadza się następujące zmiany:
1) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Gorlicach:

- I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,";

2) lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu:

- I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich-sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach, Limanowej i Nowym Sączu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,

– VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,

– VIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Muszynie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,

– IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Muszynie - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,

– X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,".

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.