Acts

New Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Dz.U.2021.1381 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt oczekujący

New Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH220094).

Dz.U.2021.1378 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2021 r. | Akt oczekujący

New Drogi publiczne.

Dz.U.2021.1376 t.j. | ustawa z dnia 21 marca 1985 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

New Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.705 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.704 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2021.703 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

Dz.U.UE.C.2021.303.23 | informacja z dnia 23 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Dz.U.UE.C.2021.303.9 | ogłoszenie z dnia 29 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Kursy walutowe euro - 28 lipca 2021 r

Dz.U.UE.C.2021.303.5 | informacja z dnia 28 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10268 - SYNNEX/Tech Data)

Dz.U.UE.C.2021.303.4 | komunikat z dnia 23 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10313 - CVC/CDPQ/WAVS)

Dz.U.UE.C.2021.303.3 | komunikat z dnia 23 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

M.P.2021.702 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszary ich właściwości miejscowej.

Dz.U.2021.1375 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

New Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Dz.U.2021.1374 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2021 r. | Akt oczekujący

New Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Dz.U.2021.1373 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2021 r. | Akt oczekujący

New Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.698 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.697 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.696 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.695 | postanowienie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt indywidualny

New Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.694 | postanowienie z dnia 4 maja 2021 r. | Akt indywidualny

New Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.693 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

New Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w zakresie mianowania członków Komitetu Nadzoru OLAF

Dz.U.UE.C.2021.301A.11 | ogłoszenie z dnia 28 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10260 - Lactalis/Leerdammer)

Dz.U.UE.C.2021.301.9 | ogłoszenie z dnia 28 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10205 - Orange/CDC/EDF/OC)

Dz.U.UE.C.2021.301.7 | ogłoszenie z dnia 28 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Kursy walutowe euro - 27 lipca 2021 r

Dz.U.UE.C.2021.301.3 | informacja z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10354 - Macquarie/Beauparc Utilities)

Dz.U.UE.C.2021.301.2 | komunikat z dnia 23 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wszczęcie postępowania (Sprawa M.10188 - Illumina/GRAIL)

Dz.U.UE.C.2021.301.1 | informacja z dnia 22 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zmiana uznania DNV GL AS zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009

Dz.U.UE.L.2021.269.143 | decyzja z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2021/1198 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

Dz.U.UE.L.2021.266.1 | dokument budżetowy z dnia 26 lipca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Burgos (Królestwo Hiszpanii).

Dz.Urz.MSZ.2021.33 | decyzja z dnia 22 lipca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Powołanie Zespołu do spraw Zarybiania.

Dz.Urz.MRiRW.2021.52 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Media w cyfrowej dekadzie: plan działania

Dz.U.UE.C.2021.300.69 | opinia z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027

Dz.U.UE.C.2021.300.65 | opinia z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Europejska Unia Zdrowotna: Zwiększenie odporności UE

Dz.U.UE.C.2021.300.53 | opinia z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Władze lokalne i regionalne chroniące środowisko morskie

Dz.U.UE.C.2021.300.36 | opinia z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami

Dz.U.UE.C.2021.300.24 | opinia z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Pakiet rozszerzenie na 2020 r

Dz.U.UE.C.2021.300.13 | opinia z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów - Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Dz.U.UE.C.2021.300.1 | rezolucja z dnia 27 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Kursy walutowe euro - 26 lipca 2021 r

Dz.U.UE.C.2021.299.12 | informacja z dnia 26 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10345 - Equistone Partners Europe/CVG)

Dz.U.UE.C.2021.299.11 | komunikat z dnia 20 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Praktyczny podręcznik dotyczący współpracy europejskiej w zakresie funkcji straży przybrzeżnej

Dz.U.UE.L.2021.268.3 | zalecenie z dnia 20 lipca 2021 r. | Akt obowiązujący