Templates and tools

New Reforma szpitalnictwa krok po kroku

LEX/el. 2021 - zestawienie | Aktualne

New ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA - wzór dokumentu | Wzór nieaktualny

New Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

New Wykaz podwykonawców

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

New Harmonogram-zasoby

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

New ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA - wzór dokumentu | Wzór nieaktualny

New ZUS RIA Raport informacyjny

ZUS RIA - wzór dokumentu | Wzór nieaktualny

Oświadczenie pracownika o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Zasiłki dla bezrobotnych

ABC - zestawienie | Aktualne