Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje w częściach budżetu państwa: 17 - "Administracja publiczna", 42 - "Sprawy wewnętrzne" i 43 - "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2018.73

Akt indywidualny
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje w częściach budżetu państwa: 17 - "Administracja publiczna", 42 - "Sprawy wewnętrzne" i 43 - "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w następujących częściach budżetu państwa: 17 - "Administracja publiczna", 42 - "Sprawy wewnętrzne" i 43 - "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji, określony w załącznikach nr 1 i 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w częściach budżetu państwa: 17 - "Administracja publiczna", 42 - "Sprawy wewnętrzne", 43 - "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

Lp.JednostkaSuma w zł
Część 17 - Administracja publiczna
1.Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego17 886,18
2.Polski Czerwony Krzyż2 525 000,00
Część 42 - Sprawy wewnętrzne
1.Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego96 386,65
2.La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu871 630,00
3.Stowarzyszenie "Po MOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej228 370,00
4.Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe8 300,00
5.Wodne Pogotowie Ratunkowe18 600,00
6.Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych90 000,00
7.Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA60 000,00
8.Stowarzyszenie ECODRIVE48 000,00
9.Stowarzyszenie Rowerover62 000,00
10.Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"650 000,00
11.Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe6 579 000,00
12.Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe8 024 522,00
13.Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe19 578,00
14.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku600 000,00
15.Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy755 000,00
16.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku4 300 794,42
17.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi1 473 379,03
18.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach8 394 764,49
19.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie277 000,00
20.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie4 581 679,17
21.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie10 881 000,00
22.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi2 340 000,00
23.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie4 497 500,00
24.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu12 390 460,00
25.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego15 199 751,80
26.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie11 955 000,00
27.Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie9 105 000,00
28.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu5 710 800,00
29.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze1 340 000,00
30.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II800 000,00
31.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie600 000,00
32.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze448 417,83
33.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku7 500,00
34.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu180 000,00
35.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "ORION" w Ciechocinku1 120 000,00
36.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "Agat" w Jeleniej Górze658 000,00
37.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu800 000,00
38.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy Zdroju1 314 452,79
39.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA w Kudowie Zdroju278 574,06
40.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie400 000,00
41.Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie1 400 000,00
42.Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej277 900,00
43.SOL spółka z o.o. sp. k.372 979,00
44.Szkoła Główna Służby Pożarniczej3 592 608,56
45.Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji2 165 000,00
46.Agencja Mienia Wojskowego30 994,12
Część 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
1.Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego13 017,17
2."Fundacja Pod Imieniem Bosmana"26 700,00
3.Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża"12 500,00
4.Białoruskie Towarzystwo Historyczne32 000,00
5.Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne396 840,00
6.Białoruskie Zrzeszenie Studentów70 000,00
7.Białowieski Ośrodek Kultury8 000,00
8.Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów19 000,00
9.Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej50 375,00
10.Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce147 000,00
11.Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś160 000,00
12.Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael20 000,00
13.Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach7 440,00
14.Diecezja Opolska100 000,00
15.Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"26 400,00
16.Dom Kultury Litewskiej w Puńsku72 000,00
17.Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach111 000,00
18.Europejskie Towarzystwo Edukacji i Kultury Romów50 000,00
19.Forum Dialogu Między Kulturami9 900,00
20.Fundacja "Dom Kultury"20 000,00
21.Fundacja "PRO ARTE 2002"38 450,00
22.Fundacja Armenian Foundation92 605,00
23.Fundacja Dialog-Pheniben17 000,00
24.Fundacja Emuna8 620,00
25.Fundacja Gszarim10 000,00
26.Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach170 836,50
27.Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego60 000,00
28.Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra10 000,00
29.Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich156 432,00
30.Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego16 000,00
31.Fundacja Muzyka Cerkiewna23 000,00
32.Fundacja Ner Tamid - Wieczne Światło15 550,00
33.Fundacja PROSVITA48 000,00
34.Fundacja Shalom66 000,00
35.Fundacja Stara Droga40 000,00
36.Fundacja Sztuki "JAW DIKH"46 000,00
37.Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne46 000,00
38.Fundacja Teatr Czrevo24 300,00
39.Fundacja Villa Sokrates27 000,00
40.Fundacja Żydowska "Chidusz"50 000,00
41.Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi5 500,00
42.Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie32 000,00
43.Gminne Centrum Kultury w Gródku55 000,00
44.Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie14 000,00
45.Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach24 500,00
46.Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie30 000,00
47.Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa45 610,00
48.Królewska Fundacja Romów69 400,00
49.Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach49 400,00
50.Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"150 000,00
51.Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy28 100,00
52.Muzeum Okręgowe w Tarnowie25 000,00
53.Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej44 000,00
54.Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy6 500,00
55.Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku20 000,00
56.Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie87 000,00
57.Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej10 000,00
58.Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy8 000,00
59.Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu25 500,00
60.Niemieckie Towarzystwo Oświatowe92 000,00
61.Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile15 200,00
62.Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Wałbrzychu16 000,00
63.Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej45 900,00
64.Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne61 000,00
65.Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły"9 000,00
66.Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie42 000,00
67.Rada Programowa Tygodnika NIWA553 900,00
68.Stowarzyszenie "DISCANTUS"19 400,00
69.Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach417 150,00
70.Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska"14 000,00
71.Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki73 880,00
72.Stowarzyszenie Czechów w Polsce57 990,00
73.Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich160 000,00
74.Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego AGRAFA8 400,00
75.Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych13 000,00
76.Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy13 000,00
77.Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów34 200,00
78.Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie15 000,00
79.Stowarzyszenie Lemko Tower178 050,00
80.Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce18 000,00
81.Stowarzyszenie Litwinów w Polsce423 900,00
82.Stowarzyszenie Łemków155 500,00
83.Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie20 000,00
84.Stowarzyszenie Midrasz155 000,00
85.Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim32 500,00
86.Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce107 900,00
87.Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach88 700,00
88.Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA91 000,00
89.Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej "Zefiryn"13 000,00
90.Stowarzyszenie Nasza Szkoła3 500,00
91.Stowarzyszenie OrthNet8 500,00
92.Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA"23 000,00
93.Stowarzyszenie Romów Bahtałe-Roma13 000,00
94.Stowarzyszenie Romów w Krakowie28 000,00
95.Stowarzyszenie Romów w Polsce204 300,00
96.Stowarzyszenie RUSSKIJ DOM118 000,00
97.Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim100 000,00
98.Stowarzyszenie Ziemia Pucka347 000,00
99.Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej2 100,00
100.Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej84 000,00
101.Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe37 500,00
102.Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz41 000,00
103.Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha"75 000,00
104.Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie10 500,00
105.Towarzystwo Kultury Białoruskiej152 000,00
106.Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi26 500,00
107.Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej76 000,00
108.Towarzystwo Przyjaciół Białowieży8 000,00
109.Towarzystwo Słowaków w Polsce522 100,00
110.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze4 000,00
111.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim387 500,00
112.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu288 100,00
113.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce445 810,00
114.Towarzystwo Ukraińskie69 900,00
115.Uniwersytet Gdański119 000,00
116.Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie91 000,00
117.Zespół Producencki "Pro Futura" Sp. z o.o.123 000,00
118.Zjednoczenie Łemków w Gorlicach202 000,00
119.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie818 400,00
120.Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP15 000,00
121.Związek Karaimów Polskich128 800,00
122.Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP30 000,00
123.Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce653 500,00
124.Związek Ormian w Polsce im.ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach66 800,00
125.Związek Ormiański w Gdańsku7 375,00
126.Związek Romów Polskich468 500,00
127.Związek Romów Polskich oddział w Gorzowie Wielkopolskim59 000,00
128.Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur59 900,00
129.Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej81 000,00
130.Związek Ukraińców Podlasia396 700,00
131.Związek Ukraińców w Polsce1 465 750,00
132.Żydowskie Stowarzyszenie "Czulent"35 000,00
133.Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie150 000,00
134.Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ruskim Brodzie147 000,00
135.Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Smogorzowie150 000,00
136.Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z siedzibą w Warszawie66 000,00
137.Parafia Świętego Rocha w Jazgarzewie93 000,00
138.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie33 000,00
139.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu39 000,00
140.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Chmielowie70 000,00
141.Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja B. w Żegocinie100 000,00
142.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu60 000,00
143.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim53 000,00
144.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana w Koprzywnicy50 000,00
145.Dom Zakonny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie28 000,00
146.Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Lubieszowie40 000,00
147.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja w Świerkach50 000,00
148.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy74 000,00
149.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce70 000,00
150.Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Krakowie (Łagiewnikach)310 000,00
151.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jadwigi w Przedborowej66 000,00
152.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jadwigi w Mokrzeszowie60 000,00
153.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Wambierzycach77 000,00
154.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie57 000,00
155.Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach60 000,00
156.Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie50 000,00
157.Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie50 000,00
158.Parafia Rzymskokatolicka Świętego Michała Archanioła w Goszczynie100 000,00
159.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach50 000,00
160.Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli w Kowalu50 000,00
161.Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski w Korczynie60 000,00
162.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Niwiskach55 000,00
163.Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi55 000,00
164.Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku70 000,00
165.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie100 000,00
166.Parafia p.w. św. Stanisława BM w Sieluniu90 000,00
167.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze70 000,00
168.Parafia Rzymskokatolicka pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach65 000,00
169.Klasztor 00. Bernardynów (Dom Zakonny) Braci Mniejszych w Warcie79 000,00
170.Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Radomsku70 000,00
171.Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim89 000,00
172.Parafia Katolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Gnojnie67 000,00
173.Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie122 800,00
174.Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Zalesiu Górnym100 000,00
175.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku88 000,00
176.Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu116 000,00
177.Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie200 000,00
178.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie100 000,00
179.Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie40 000,00
180.Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie60 000,00
181.Parafia Archikatedralna Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie189 000,00
182.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa Rzemieślnika w Ojcowie - Grodzisku66 000,00
183.Parafia Wszystkich Świętych w Michałowicach150 000,00
184.Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela i Św. Andrzeja Apostoła w Cegłowie120 000,00
185.Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim19 000,00
186.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku50 000,00
187.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku100 000,00
188.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim z siedzibą w Jabłonowie-Zamku80 000,00
189.Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny PM w Będzinie-Grodźcu100 000,00
190.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu75 000,00
191.Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku80 000,00
192.Parafia pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze80 000,00
193.Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Miłkach50 000,00
194.Parafia pw. Świętego Krzyża w Borkowicach80 000,00
195.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Barbary w Rumianie64 000,00
196.Parafia pw. św. Bartłomieja w Grodźcu100 000,00
197.Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu150 000,00
198.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście60 000,00
199.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli17 000,00
200.Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi, Prowincja Katowicka w Katowicach225 000,00
201.Parafia Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krynkach40 000,00
202.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zarańsku150 000,00
203.Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Będzinie40 000,00
204.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście95 000,00
205.Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie35 000,00
206.Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej70 000,00
207.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szreniawie89 500,00
208.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Barbary w Walimiu50 000,00
209.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi120 000,00
210.Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Jangrocie80 000,00
211.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku58 000,00
212.Parafia Katolicka pw. św. Jana Jałmużnika w Orchówku90 000,00
213.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łopiennie90 000,00
214.Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie21 500,00
215.Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie95 000,00
216.Diakonat Żeński "Eben-Ezer" Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Dzięgielowie30 000,00
217.Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Warszawska w Warszawie50 000,00
218.Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Prowincja Tarnowska w Tarnowie148 000,00
219.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Żoniu39 000,00
220.Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu100 000,00
221.Opactwo Benedyktynów w Lubiniu50 000,00
222.Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim50 000,00
223.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Szczytnej45 000,00
224.Parafia Archikatedralna obrządku greckokatolickiego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu40 000,00
225.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie50 000,00
226.Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Prowincja Warszawska w Warszawie100 000,00
227.Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku100 000,00
228.Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie80 000,00
229.Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim45 000,00
230.Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej200 000,00
231.Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie200 000,00
232.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie59 000,00
233.Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie82 000,00
234.Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku59 000,00
235.Caritas diecezji Radomskiej56 000,00
236.Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie59 000,00
237.Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Prudniku20 000,00
238.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Wójtowicach80 000,00
239.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach80 000,00
240.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zarańsku79 000,00
241.Parafia pw. Najśw. Serca Jezusowego w Lipnikach100 000,00
242.Zakon Karmelitów Bosych Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel (Klasztor 00. Karmelitów Bosych) w Przemyślu70 000,00
243.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Krasiczynie48 000,00
244.Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętego Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach50 000,00
245.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojanowie (z siedzibą w Dąbrowicy)90 000,00
246.Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Dobrym Mieście100 000,00
247.Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Krzywaczce64 000,00
248.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem NMP Matki Pocieszenia we Wrocławiu - Dąbiu78 000,00
249.Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu80 000,00
250.Parafia katolicka pw. św. Idziego w Chotowie33 000,00
251.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Przedczu70 000,00
252.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Głosce70 000,00
253.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej z siedzibą w Siekierowicach50 000,00
254.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie56 000,00
255.Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Winna-Poświętna80 000,00
256.Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach25 138,00
257.Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści w Łaźniewie26 000,00
258.Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w Markach28 800,00
259.Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści Prowincja Polska w Warszawie100 000,00
260.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Radymnie100 000,00
261.Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej90 000,00
262.Parafia Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy67 000,00
263.Klasztor 00. Dominikanów w Borku Starym90 000,00
264.Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku62 000,00
265.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu88 000,00
266.Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie115 000,00
267.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Odolanowie100 000,00
268.Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętego Jodoka w Sątopach100 000,00
269.Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach55 000,00
270.Zakon OO. Karmelitów - Klasztor w Gdańsku70 000,00
271.Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądzy68 000,00
272.Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim92 000,00
273.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Bobowie205 000,00
274.Parafia Prawosławna p.w. św. św. Kosmy i Damiana w Telatyczach70 000,00
275.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Brusach35 000,00
276.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie19 000,00
277.Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Orzechowie100 000,00
278.Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu70 000,00
279.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach70 000,00
280.Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie70 000,00
281.Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brygidy w Gdańsku54 000,00
282.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie150 000,00
283.Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Rodziny w Gostkowie72 000,00
284.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "FARA" w Piotrkowie Trybunalskim39 900,00
285.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach75 000,00
286.Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Radzikowie33 000,00
287.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Świeciu70 000,00
288.Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Małastowie38 100,00
289.Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie55 000,00
290.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Miłkowicach21 549,00
291.Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Poznańska24 090,00
292.Dzieło Pomocy "Ad Gentes"396 221,00
293.Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu200 000,00
294.Konwent Zakonu Bonifratrów pw. Św. Ryszarda Pampuri13 461,12
295.Caritas Archidiecezji Warmińskiej2 425 000,00
296.Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska64 526,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w częściach budżetu państwa: 42 - "Sprawy wewnętrzne", 43 - "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

Lp.JednostkaSuma w zl
Część 42 - Sprawy wewnętrzne
1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku8 400,00
2.Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy4 000,00
3.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku5 310,00
4.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach2 880,00
5.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach900,00
6.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie27 460,00
7.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie6 640,00
8.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie24 000,00
9.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu9 470,00
10.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego900,00
11.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie12 000,00
12.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie11 000,00
13.Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie27 520,00
14.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu7 000,00
15.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze20 000,00
16.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze29 500,00
17.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku41 500,00
18.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "ORION" w Ciechocinku43 960,00
19.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "Agat" w Jeleniej Górze41 160,00
20.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu40 440,00
21.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy Zdroju54 320,00
22.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA w Kudowie Zdroju40 320,00
23.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie61 320,00
24.Szkoła Główna Służby Pożarniczej42 846 691,00
25.Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji19 203 000,00
26.Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie64 292 000,00
Część 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
1.Białoruskie Towarzystwo Historyczne22 000,00
2.Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne49 000,00
3.Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach4 000,00
4.Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach150 000,00
5.Fundacja Armenian Foundation6 300,00
6.Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra7 000,00
7.Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach125 000,00
8.Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich24 500,00
9.Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa20 000,00
10.Instytut Kaszubski14 000,00
11.Jewish Community Centre6 000,00
12.Kaszëbskô Jednota5 000,00
13.Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach8 500,00
14.Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"29 000,00
15.Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy7 000,00
16.Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu25 000,00
17.Niemieckie Towarzystwo Oświatowe20 000,00
18.Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile12 000,00
19.Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej24 000,00
20.Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne10 000,00
21.Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły"6 000,00
22.Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach25 000,00
23.Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska"4 000,00
24.Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil"6 000,00
25.Stowarzyszenie Czechów w Polsce9 000,00
26.Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce7 000,00
27.Stowarzyszenie Lemko Tower12 000,00
28.Stowarzyszenie Litwinów w Polsce44 000,00
29.Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego6 000,00
30.Stowarzyszenie Łemków15 500,00
31.Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej7 000,00
32.Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim4 000,00
33.Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce64 000,00
34.Stowarzyszenie Romów w Krakowie18 000,00
35.Stowarzyszenie Romów w Polsce20 000,00
36.Stowarzyszenie RUSSKIJ DOM14 000,00
37.Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej5 000,00
38.Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej22 000,00
39.Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe5 000,00
40.Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha"7 000,00
41.Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie7 000,00
42.Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej20 000,00
43.Towarzystwo Słowaków w Polsce35 000,00
44.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic z siedzibą w Bartoszycach5 000,00
45.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze12 000,00
46.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim100 000,00
47.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu75 000,00
48.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce112 000,00
49.Towarzystwo Ukraińskie18 000,00
50.Zjednoczenie Łemków w Gorlicach27 000,00
51.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie150 000,00
52.Związek Karaimów Polskich30 000,00
53.Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP7 000,00
54.Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce55 000,00
55.Związek Ormian w Polsce im.ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach8 500,00
56.Związek Romów Polskich20 000,00
57.Związek Romów Polskich oddział w Gorzowie Wielkopolskim6 000,00
58.Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur20 000,00
59.Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej15 000,00
60.Związek Ukraińców Podlasia23 000,00
61.Związek Ukraińców w Polsce185 000,00
62.Żydowskie Stowarzyszenie Czulent9 000,00
63.Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie750 000,00
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).