Professional association acts

New Projekt ustawy z dnia 6 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

KRASP.2021.5.20 | stanowisko z dnia 20 maja 2021 r. | Akt nieoceniany

New Projekt ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim.

KRASP.2021.4.23 | stanowisko z dnia 23 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie szczególnej organizacji pracy pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2021.3.22 | zarządzenie z dnia 22 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Kurat.2021.3.18 | komunikat z dnia 18 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Regulaminu Medalu im. Stefana Banacha.

PAN.2021.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2021.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków krajowych Akademii.

PAN.2021.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ze skargi nr 43572/18.

Sędz.2021.3.12 | stanowisko z dnia 12 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie szczególnej organizacji pracy pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2021.3.12 | zarządzenie z dnia 12 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Rzeczn.2021.3.11 | komunikat z dnia 11 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie komunikatu Nr 5/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Rewid.2021.3.5 | uchwała z dnia 5 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego.

Rewid.2021.3.5 | uchwała z dnia 5 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłat za poszczególne egzaminy.

Rewid.2021.3.5 | uchwała z dnia 5 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2021.3.3 | zarządzenie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Podwyższenie składki członkowskiej w roku akademickim 2020/2021.

KAAUM.2021.3.2 | uchwała z dnia 2 marca 2021 r. | Akt nieoceniany

Alokacja środków w Krajowym Planie Odbudowy na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego.

KRASP.2021.2.22 | stanowisko z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. IT.

KRD.2021.2.22 | uchwała z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. aktywności fizycznej i sportu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2021.2.22 | uchwała z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych.

KRASP.2021.2.22 | stanowisko z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2021.2.19 | opinia z dnia 19 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny.

Sędz.2021.2.19 | opinia z dnia 19 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Sędz.2021.2.19 | opinia z dnia 19 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2021.2.17 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Oświadczenie ws. uaktualnionej listy czasopism.

PAN.2021.2.16 | stanowisko z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2021.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2021.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członkini Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2021.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członkini Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2021.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt nieoceniany