Questions and answers

New W którym momencie ująć w kosztach zaległe faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł muszą być przeprowadzane w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

New Jakie skutki podatkowe niesie za sobą błędne naliczanie ulgi podatkowej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy przy rozliczeniu zadania inwestycyjnego gmina powinna przyjąć nakłady do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

New Czy można zlokalizować słup linii napowietrznej SN w odległości 1m od rowu wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

New Jakie obowiązki podatkowe niesie za sobą podpisanie umowy sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jak rozpocząć użytkowanie jednego z trzech wybudowanych budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

New Jakie dokumenty musi posiadać obywatelka Słowenii celem przyznania zasiłku okresowego i celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy ma zastosowanie art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, jak potraktować nadpłacony zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy do wniesienia nieruchomości do fundacji należy stosować limit 10.000.000 zł, jak dla transakcji towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Od kiedy liczyć dochód z pracy i czy przyznać stypendium szkolne, a jeśli tak, to na jakie miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

New Czy wydanie decyzji na wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

New Jakie są obowiązki informacyjne zlikwidowanej spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

New Jaki jest zakres uprawnień opiekunów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

New Czy aby realizować inwestycje w zakresie przetwarzania odpadów, należy wpierw uzyskać wpis do WPGO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

New Co należy rozumieć poprzez "przydomowy taras naziemny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

New Czy zleceniobiorca może mieć zagwarantowane płatne przerwy w świadczeniu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy inwestor może zgłosić budynek do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

New Jakie zmiany szykują się w zakresie oskładkowania osób współpracujących w ramach Polskiego Ładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy istnieje obowiązek sprawowania nadzoru podczas ładowania akumulatorów wózków jezdniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

New Czy w ramach korekty może być rozliczony historycznie zarówno VAT należny jak i naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Jakie wymagania powinna spełniać ścianka w biurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

New Czy wniosek wniesiony EPUAP-em organ powinien procedować w całości elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

New W jaki sposób wypłacić wyrównanie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

New Czy osoba chcąca wykopać staw (na zgłoszenie do 1000 m2) musi wyłączyć grunt z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

New Czy do prac eksploatacyjnych przy rurociągu wody zimnej należy posiadać uprawnienia energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

New Czy świadczone przez podatnika na rzecz dostawcy towarów usługi transportowe należy oznaczyć kodem GTU_13?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy możliwe jest rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Czy poręczenie kredytu należy wykazać w TPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy należy potrącać podatek u źródła za dostęp do szablonów, aplikacji i wtyczek od zagranicznej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatek na budowę przyłącza wodnokanalizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jaka jest podstawa prawna na podział proporcjonalny świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy można przyznać jednemu dziecku dożywianie w szkole, a drugiemu zasiłek celowy na żywność?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy wywiad może przeprowadzać pracownik socjalny ze schroniska dla osób bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy otrzymana nagroda pieniężna w wysokości 150 zł powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

New Czy do dochodu rodziny ubiegającej się o przyznanie zasiłku celowego doliczyć zwrot podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

New Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usług usuwania gniazd owadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

New Czy istnieje podstawa prawna, która wprowadza obowiązek podpisywania list płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne