European acts

New Zaproszenie do składania wniosków (nr IX-2022/02) - DOTACJE DLA EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH.

Dz.U.UE.C.2021.247.20 | ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2021 r. | Akt w opracowaniu

New Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10070 - Eurofiber/Proximus/JV).

Dz.U.UE.C.2021.248.7 | ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2021 r. | Akt w opracowaniu

New Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10188 - Illumina/GRAIL).

Dz.U.UE.C.2021.248.6 | ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2021 r. | Akt w opracowaniu

New Kursy walutowe euro - 24 czerwca 2021 r.

Dz.U.UE.C.2021.248.2 | informacja z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt w opracowaniu

New Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2021.245.17 | ogłoszenie z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.9854 - KHS/FERRUM).

Dz.U.UE.C.2021.245.1 | komunikat z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10263 - Ardian/Deli Home).

Dz.U.UE.C.2021.245.36 | ogłoszenie z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zmiana decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.

Dz.U.UE.L.2021.224I.15 | decyzja z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt w opracowaniu

New Zmiana rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi.

Dz.U.UE.L.2021.224I.1 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt w opracowaniu

New Kursy walutowe euro - 23 czerwca 2021 r.

Dz.U.UE.C.2021.245.9 | informacja z dnia 23 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Kursy walutowe euro - 22 czerwca 2021 r.

Dz.U.UE.C.2021.245.8 | informacja z dnia 22 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10158 - IHS Markit/CME Group/JV).

Dz.U.UE.C.2021.244.22 | ogłoszenie z dnia 22 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10206 - Mayr-Melnhof Karton/International Paper (Poland)).

Dz.U.UE.C.2021.244.25 | ogłoszenie z dnia 22 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Kursy walutowe euro - 21 czerwca 2021 r.

Dz.U.UE.C.2021.244.21 | informacja z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Mianowanie jednego członka z Portugalii do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników.

Dz.U.UE.C.2021.244I.1 | decyzja z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Mianowanie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej.

Dz.U.UE.L.2021.222.33 | decyzja z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Mianowanie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu.

Dz.U.UE.L.2021.222.21 | decyzja z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Mianowanie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Rogu Afryki.

Dz.U.UE.L.2021.222.27 | decyzja z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Sprawa T-214/21: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2021 r. - Múka / Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.242.50 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-230/21: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2021 r. - Jalkh / Parlament.

Dz.U.UE.C.2021.242.51 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-232/21: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2021 r. - Saure / Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.242.52/1 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-233/21: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2021 r. - Meta Cluster / EUIPO (Clustermedizin).

Dz.U.UE.C.2021.242.52/2 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-234/21: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2021 r. - Cristalfarma / EUIPO - Reinhard Kosch (STILAXX).

Dz.U.UE.C.2021.242.53 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-236/21: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2021 r. - FZ i in. / Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.242.54/1 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-238/21: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2021 r. - Ryanair / Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.242.54/2 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-239/21: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2021 r. - Dana Astra / Rada.

Dz.U.UE.C.2021.242.55 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-246/21: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2021 - FJ i in. / ESDZ.

Dz.U.UE.C.2021.242.56 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Wykonanie art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi.

Dz.U.UE.L.2021.219I.3 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Wykonanie art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi.

Dz.U.UE.L.2021.219I.55 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Wykonanie decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.

Dz.U.UE.L.2021.219I.70 | decyzja z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii.

Dz.U.UE.L.2021.222.38 | decyzja z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.

Dz.U.UE.L.2021.219I.67 | decyzja z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana decyzji 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie.

Dz.U.UE.L.2021.219I.57 | decyzja z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii.

Dz.U.UE.L.2021.222.1 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi.

Dz.U.UE.L.2021.219I.1 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy