Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.316

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej

Na podstawie art. 32a ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045, 1443 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik do zarządzenia oznacza się jako załącznik nr 1;
2) w załączniku nr 1 do zarządzenia w tabeli:
a) część dotycząca obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie otrzymuje brzmienie:
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Sąd Rejonowy w Przemyślu1cywilny
b) w części dotyczącej obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie wiersz dotyczący Sądu Rejonowego dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie otrzymuje brzmienie:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie1cywilny
3) dodaje się załącznik nr 2 do zarządzenia, określający uzupełniający wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Uzupełniający wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej

Sąd, do którego przydzielono wolne stanowisko asesorskieLiczba wolnych stanowisk asesorskichWydział, do którego stanowisko asesorskie zostało przydzielone
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy1cywilny
Sąd Rejonowy w Świeciu1cywilny
Sąd Rejonowy w Gdyni1gospodarczy
Sąd Rejonowy w Kartuzach1karny
Sąd Rejonowy w Bytowie1karny
Sąd Rejonowy w Toruniu2gospodarczy
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej1gospodarczy
Sąd Rejonowy w Częstochowie1gospodarczy
Sąd Rejonowy w Zawierciu1cywilny
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach1cywilny
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej1cywilny
Sąd Rejonowy w Mysłowicach1cywilny
Sąd Rejonowy w Pszczynie1cywilny
Sąd Rejonowy w Sosnowcu1cywilny
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju1karny
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie1cywilny
Sąd Rejonowy w Bochni1karny
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi
Sąd Rejonowy w Pleszewie1cywilny
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi1cywilny
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Sąd Rejonowy we Wschowie1karny
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie1cywilny
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie1cywilny
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie1cywilny
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim1cywilny
Sąd Rejonowy w Pruszkowie1cywilny
Sąd Rejonowy w Otwocku1cywilny
Sąd Rejonowy w Wołominie1cywilny
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze1cywilny
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim1karny
Sąd Rejonowy w Jaworze1cywilny
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu1cywilny
Sąd Rejonowy w Oleśnicy1cywilny
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie1gospodarczy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu1cywilny