Departmental acts

New Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2021.31 | decyzja z dnia 22 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Uchylenie zarządzenia w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MFFiPR.2021.98 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 17,7-19,7 GHz.

Dz.Urz.UKE.2021.11 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2021 r.

Dz.Urz.GUS.2021.22 | komunikat z dnia 18 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.

Dz.Urz.GUS.2021.21 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2021.31 | decyzja z dnia 18 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2021.158 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2021 r. | Akt oczekujący

New Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2020 r.

Dz.Urz.NBP.2021.11 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2021.36 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Procedura planowania i realizacji budżetu dla części 21, 22, 39 i 69.

Dz.Urz.MI.2021.30 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Utworzenie Zespołu doradczego do spraw rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Dz.Urz.MSZ.2021.28 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zespół do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.

Dz.Urz.MKDNiS.2021.54 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKDNiS.2021.51 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Organizacja i przygotowanie systemu kierowania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2021.157 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu.

Dz.Urz.MON.2021.146 | decyzja z dnia 14 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2021.143 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dz.Urz.MRiPSp.2021.22 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New System kierowania w działach administracji rządowej rodzina i zabezpieczenie społeczne.

Dz.Urz.MRiPSp.2021.23 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wykonywanie zadań obronnych w roku 2021.

Dz.Urz.MRiPSp.2021.24 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wytyczne do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej - rodzina i zabezpieczenie społeczne w roku 2021.

Dz.Urz.MRiPSp.2021.25 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Ustalenie składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej.

Dz.Urz.NDAP.2021.7 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Zatwierdzenie zaktualizowanego planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2021.

Dz.Urz.NBP.2021.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dz.Urz.MKiŚ.2021.51 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mombasie (Republika Kenii).

Dz.Urz.MSZ.2021.26 | decyzja z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.93 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Określenie kierunków i celów strategicznych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2021.155 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za maj 2021 r.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.94 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2021 r.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.95 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie (Republika Austrii).

Dz.Urz.MSZ.2021.27 | decyzja z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wyznaczenie zamawiającego właściwego do przygotowania.

Dz.Urz.MS.2021.154 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Aarhus (Dania).

Dz.Urz.MSZ.2021.25 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

Ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2021.15 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Departamentu Kadr.

Dz.Urz.MON.2021.141 | decyzja z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2021.28 | decyzja z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych.

Dz.Urz.MRiRW.2021.32 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2021.142 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zmiana zarządzenia w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.Urz.MRiRW.2021.33 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Nadanie imienia patrona i ustanowienia święta 31.Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2021.137 | decyzja z dnia 4 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

New Nadanie imienia patrona kompanii saperów 6. batalionu dowodzenia 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Dz.Urz.MON.2021.138 | decyzja z dnia 4 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

Sposób dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych.

Dz.Urz.MEiN.2021.72 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw rodziny.

Dz.Urz.MEiN.2021.70 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2021.139 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący