Acts

New Kursy walutowe euro - 10 czerwca 2021 r.

Dz.U.UE.C.2021.222.23 | informacja z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Nałożenie tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz sklejki z drewna brzozowego pochodzącej z Rosji.

Dz.U.UE.L.2021.205.47 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antysubsydyjnych.

Dz.U.UE.C.2021.222.24 | informacja z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9971 - P27 NPP/Bankgirot).

Dz.U.UE.C.2021.221.26 | ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Kursy walutowe euro - 9 czerwca 2021 r.

Dz.U.UE.C.2021.221.25 | informacja z dnia 9 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Szczególne środki zwalczania klasycznego pomoru świń.

Dz.U.UE.L.2021.204.18 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2021.531 | uchwała z dnia 9 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Kursy walutowe euro - 8 czerwca 2021 r.

Dz.U.UE.C.2021.219.6 | informacja z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz polityka wynagrodzeń w bankach.

Dz.U.2021.1045 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2021 r. uchylająca decyzję 2009/17/WE.

Dz.U.UE.C.2021.219I.1 | decyzja z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Interoperacyjność.

Dz.U.2021.1042 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt oczekujący

New Kursy walutowe euro - 7 czerwca 2021 r.

Dz.U.UE.C.2021.218.3 | informacja z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2021.15 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt oczekujący

New Sprawa C-259/21: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2021 r. - Parlament Europejski / Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2021.217.35 | ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-168/21: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2021 r. - Magnetec / EUIPO (jasnoniebieski).

Dz.U.UE.C.2021.217.46/1 | ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-170/21: Skarga wniesiona w dniu 25 marca 2021 r. - Ben Ali / Rada.

Dz.U.UE.C.2021.217.47 | ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-182/21: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2021 r. - PKK / Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2021.217.50 | ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

New Sprawa T-183/21: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2021 r. - QP i in. / Rada i in.

Dz.U.UE.C.2021.217.51 | ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny