Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw opracowania polityki dotyczącej wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2017.13 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2017.7 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie.

Dz.Urz.CBA.2017.7 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dz.Urz.GUM.2017.4 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 1110/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.115 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1150/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.116 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 138/2012.

Dz.Urz.ULC.2017.107 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1412/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.117 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1420/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.118 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1437/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.119 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1508/2014.

Dz.Urz.ULC.2017.120 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1714/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.121 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 270/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.108 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 300/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.109 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 515/2009.

Dz.Urz.ULC.2017.110 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 549/2009.

Dz.Urz.ULC.2017.111 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 633/2009.

Dz.Urz.ULC.2017.112 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 75/2012.

Dz.Urz.ULC.2017.105 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 80/2012.

Dz.Urz.ULC.2017.106 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 870/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.113 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 870/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.114 | komunikat z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Zasad Użytkowania Lasu.

B.I.LP.2017.3.22 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.6 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej ("Orliki lekkoatletyczne") edycja 2017".

Dz.Urz.MSiT.2017.16 | decyzja z dnia 8 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy dotyczącej odszkodowań za szkody łowieckie.

Dz.Urz.MŚ.2017.7 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dz.Urz.MEN.2017.18 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Grupy Roboczej do spraw Oceny Ofert Korzyści Przemysłowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.32 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MRiF.2017.26 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Metody i formy prowadzenia sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Metody i formy prowadzenia sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Metody i formy prowadzenia sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Metody i formy prowadzenia sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Metody i formy prowadzenia sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Nabór na aplikację prokuratorską w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.69 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Nabór na aplikację sędziowską w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.68 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.9 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.67 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.66 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Czynności konwojowo-ochronne.

Dz.Urz.CBA.2017.5 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2017.2 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2017.2 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2017 r. | Akt utracił moc