Dz.Urz.ULC.2018.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 16
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie opłaty za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. poz. 768) ogłasza się, że opłata za koordynację każdej wykonanej operacji lotniczej startu i lądowania w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie w sezonie zima 2018/2019 wynosi 3,62 zł.