Departmental acts

Sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2015 r.

Dz.Urz.ULC.2017.74 | ogłoszenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2017 roku.

Dz.Urz.MIiB.2017.5 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 2567/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.94 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2571/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.95 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2573/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.96 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2574/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.97 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2576/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.98 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2594/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.92 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2595/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.99 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2606/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.100 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2631 i 2634/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.101 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2638/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.102 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2639/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.103 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2664/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.104 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2810/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.93 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 386/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.84 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 395, 401 i 402/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.85 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 396/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.86 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 404/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.87 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 418/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.88 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 427/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.89 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 444/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.90 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 446/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.91 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 622/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.75 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 645/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.76 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 647/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.77 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 652/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.78 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 653/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.79 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 654/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.80 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 656/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.81 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 657/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.82 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 661/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.83 | komunikat z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie dokonywania wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen.

Dz.Urz.KGSG.2017.4 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Konwentu Morskiego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.4 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Biuru Programu "Niepodległa".

Dz.Urz.MKiDN.2017.3 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Biuru Programu "Niepodległa".

Dz.Urz.MKiDN.2017.3 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Biuro Programu "Niepodległa".

Dz.Urz.MKiDN.2017.2 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego.

Dz.Urz.MON.2017.21 | decyzja z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2017.1 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2017.20 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2017.21 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.24 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2017.26 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2017.27 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2017.28 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.19 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2017.22 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.25 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2017.23 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.2 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2017.5 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2017.7 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2017.8 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.3 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2017.9 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2017.10 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2017.16 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2017.15 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2017.17 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2017.11 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.12 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2017.18 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.13 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.14 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Uchylenie decyzji w sprawie monitorowania wykonania decyzji Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.20 | decyzja z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy