Dz.Urz.ULC.2018.56

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 38
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie informacji o wykreśleniu oznaczenia lokalizacji "EPIW*" dla stacji stałej służby lotniczej

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się informację o wykreśleniu oznaczenia lokalizacji "EPIW*" dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku IWONICZ.