Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2018.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 15
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia minimalnego poziomu punktów niezbędnego do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629, 1637) oraz § 30 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1852) ogłasza się, że minimalny poziom punktów niezbędny do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dla:
1) osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3 załącznika do tego rozporządzenia ustala się w wartości wskaźnika A' na poziomie 0,75 przy wartości wskaźnika "hit" nie mniejszym niż 65%;
2) operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3 załącznika do tego rozporządzenia ustala się w wartości wskaźnika A' na poziomie 0,85 przy wartości wskaźnika "hit" nie mniejszym niż 75%.