Law Journal

New System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz polityka wynagrodzeń w bankach.

Dz.U.2021.1045 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Interoperacyjność.

Dz.U.2021.1042 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt oczekujący

New Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Dz.U.2021.1035 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.1008 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.1009 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki Łużyckie w województwie lubuskim.

Dz.U.2021.1028 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Zmiana rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania COVID-19.

Dz.U.2021.1034 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Dz.U.2021.1002 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

New Uznanie za pomnik historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy".

Dz.U.2021.1019 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2021 r. | Akt indywidualny

New Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Dz.U.2021.1004 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2021 r. | Akt oczekujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Dz.U.2021.973 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dz.U.2021.991 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

New Nadanie statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych.

Dz.U.2021.1046 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2021 r. | Akt oczekujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2021.962 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

New Unieważnianie i cofanie wiz dla cudzoziemców.

Dz.U.2021.984 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2021.988 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

New Wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych.

Dz.U.2021.1053 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt oczekujący

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Dz.U.2021.968 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

New Zmiana rozporządzenia w sprawie książeczki żeglarskiej.

Dz.U.2021.1015 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt oczekujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2021.964 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2021.978 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

Dz.U.2021.980 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.933 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2021 r. | Akt utracił moc

New Zmiana ustawy o służbie zagranicznej.

Dz.U.2021.1003 | ustawa z dnia 20 maja 2021 r. | Akt oczekujący

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dz.U.2021.940 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania COVID-19.

Dz.U.2021.920 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

Dz.U.2021.929 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Gliwickiej".

Dz.U.2021.921 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji.

Dz.U.2021.939 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/16.

Dz.U.2021.918 | wyrok z dnia 13 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Dz.U.2021.909 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/15.

Dz.U.2021.914 | wyrok z dnia 12 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą.

Dz.U.2021.898 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Dz.U.2021.880 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Dz.U.2021.906 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2021 r. | Akt oczekujący

Szkolenia pracowników centrum powiadamiania ratunkowego.

Dz.U.2021.897 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2021 r. | Akt obowiązujący