Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2018.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 14
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwieszczenia Załącznik 10 - "Łączność lotnicza": tom I, II, III, IV i V, obejmujący poprawki od 1 do 91 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK 10

do Konwencji

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA

grafika