Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2018.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2018 r.

DECYZJA NR 34
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 18 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1699) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w tomie 1 województwo dolnośląskie:
a) skreśla się lp. 722 i 476,
b) po lp. 476 dodaje się lp. 4761 i 4762 w brzmieniu:
4761dolnośląskiejeleniogórskiSzklarska Poręba M.000443/30,0650
4762dolnośląskiejeleniogórskiSzklarska Poręba M.000443/41,2364
c) skreśla się lp. 503,
d) po lp. 503 dodaje się lp. 5031 i 5032 w brzmieniu:
5031dolnośląskiekamiennogórskiKamienna GóraLeszczyniec334/30,0585
5032dolnośląskiekamiennogórskiKamienna GóraLeszczyniec334/54,3100
e) skreśla się lp. 13871,
f) po lp. 13877 dodaje się lp. 13878 i 13879 w brzmieniu:
13878dolnośląskiem. WrocławM. WrocławPołudnie4/1370,5316
13879dolnośląskiem. WrocławM. WrocławPołudnie4/13836,4336
g) skreśla się lp. 1388,
h) po lp. 1388 dodaje się lp. 13881 i 13882 w brzmieniu:
13881dolnośląskiem. WrocławM. WrocławPołudnie4/1350,9638
13882dolnośląskiem. WrocławM. WrocławPołudnie4/1367,0746
i) skreśla się lp. 1687,
j) po lp. 16871 dodaje się lp. 16872-16875 w brzmieniu:
16872dolnośląskiem. LegnicaM. LegnicaWrocławskie Przedmieście5/50,0331
16873dolnośląskiem. LegnicaM. LegnicaWrocławskie Przedmieście5/60,0728
16874dolnośląskiem. LegnicaM. LegnicaWrocławskie Przedmieście5/80,0356
16875dolnośląskiem. LegnicaM. LegnicaWrocławskie Przedmieście5/95,8802
2) w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie:
a) skreśla się lp. 19005,
b) po lp. 19005 dodaje się lp. 19006 w brzmieniu:
19006kujawsko-pomorskienakielskiNakło nad Notecią M.Nakło nad Notecią442/312,4142
3) w tomie 3 województwo lubelskie:
a) skreśla się lp. 1166 i 1167,
b) po lp. 1167 dodaje się lp. 11671 w brzmieniu:
11671lubelskiekraśnickiWilkołazWilkołaz Pierwszy860/17,6176
c) skreśla się lp. 1638,
d) po lp. 1638 dodaje się lp. 16381 w brzmieniu:
16381lubelskiePuławyPuławy0004 Puławy Kolejowa414/1712,9997
e) skreśla się lp. 1881,
f) po lp. 1881 dodaje się lp. 18811-188158 w brzmieniu:
18811lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/11,5034
18812lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/22,2360
18813lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/30,2075
18814lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/40,3367
18815lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/50,0904
18816lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/60,0240
18817lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/71,0245
18818lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/80,0450
18819lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/90,0208
188110lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/100,3046
188111lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/110,1308
188112lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/120,0586
188113lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/133,4304
188114lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/141,8783
188115lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar10 - Żurawnica742/150,1735
188116lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/160,1022
188117lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/172,0610
188118lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/180,5609
188119lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/190,8757
188120lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/200,1537
188121lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/210,8068
188122lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/220,0200
188123lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/230,4788
188124lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/240,0080
188125lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/250,2179
188126lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/260,0063
188127lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/270,0402
188128lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/280,0196
188129lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/290,0239
188130lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/300,1233
188131lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/310,0192
188132lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/320,4700
188133lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/330,0360
188134lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/340,0580
188135lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/350,2908
188136lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/360,0018
188137lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/371,1195
188138lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/380,0470
188139lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/390,0486
188140lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/400,0083
188141lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/410,0349
188142lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/420,0658
188143lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/430,1333
188144lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/440,7673
188145lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/450,0035
188146lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/460,0043
188147lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/470,0009
188148lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/480,0002
188149lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/491,9149
188150lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/500,0241
188151lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/510,0057
188152lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/520,7016
188153lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/530,0427
188154lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/541,9037
188155lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/550,0087
188156lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/560,9759
188157lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/570,0299
188158lubelskiezamojskiZwierzyniec-obszar wiejski10 - Żurawnica742/580,3298
4) w tomie 4 województwo lubuskie:
a) skreśla się lp. 2481,
b) po lp. 2481 dodaje się lp. 2482 w brzmieniu:
2482lubuskiemiędzyrzeckiSkwierzyna M.0003 Skwierzyna - 3294/1022,7362
5) w tomie 5 województwo łódzkie:
a) skreśla się lp. 158,
b) po lp. 158 dodaje się lp. 1581 w brzmieniu:
1581łódzkiebełchatowskiBełchatów M.221410,9454
c) skreśla się lp. 202,
d) po lp. 202 dodaje się lp. 2021 w brzmieniu:
2021łódzkiekutnowskiBedlno0015 - Janów1508,5690
e) skreśla się lp. 204,
f) po lp. 204 dodaje się lp. 2041 w brzmieniu:
2041łódzkiekutnowskiBedlno0022 Kręcieszki2233,4179
g) skreśla się lp. 206,
h) po lp. 206 dodaje się lp. 2061 w brzmieniu:
2061łódzkiekutnowskiBedlno0022 Kręcieszki2257,5592
i) skreśla się lp. 433, 437-439, 445, 446 i 517,
j) po lp. 517 dodaje się lp. 5171 w brzmieniu:
5171łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/470,5666
k) skreśla się lp. 519,
l) po lp. 519 dodaje się lp. 5191 w brzmieniu:
5191łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/750,7521
m) skreśla się lp. 520,
n) po lp. 520 dodaje się lp. 5201 w brzmieniu:
5201łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/760,2601
o) skreśla się lp. 522,
p) po lp. 522 dodaje się lp. 5221 w brzmieniu:
5221łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/780,2506
q) skreśla się lp. 523,
r) po lp. 523 dodaje się lp. 5231 w brzmieniu:
5231łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/790,2636
s) skreśla się lp. 525,
t) po lp. 525 dodaje się lp. 5251 w brzmieniu:
5251łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/814,8444
u) skreśla się lp. 533,
w) po lp. 533 dodaje się lp. 5331 w brzmieniu:
5331łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/892,4896
x) skreśla się lp. 534,
y) po lp. 534 dodaje się lp. 5341 w brzmieniu:
5341łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/920,6118
z) skreśla się lp. 535,
za) po lp. 535 dodaje się lp. 5351 w brzmieniu:
5351łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/930,5760
zb) skreśla się lp. 536,
zc) po lp. 536 dodaje się lp. 5361 w brzmieniu:
5361łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/940,0932
zd) skreśla się lp. 537,
ze) po lp. 537 dodaje się lp. 5371 w brzmieniu:
5371łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/950,2670
zf) skreśla się lp. 538,
zg) po lp. 538 dodaje się lp. 5381 w brzmieniu:
5381łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/960,7324
zh) skreśla się lp. 539,
zi) po lp. 539 dodaje się lp. 5391 w brzmieniu:
5391łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/971,9983
zj) skreśla się lp. 540,
zk) po lp. 540 dodaje się lp. 5401 w brzmieniu:
5401łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-311/980,6686
zl) skreśla się lp. 551,
zm) po lp. 551 dodaje się lp. 5511 w brzmieniu:
5511łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-32411,6816
zn) skreśla się lp. 755,
zo) po lp. 755 dodaje się lp. 7551 w brzmieniu:
7551łódzkieM. ŁódźŁódź - WidzewW-3671/891,9631
zp) skreśla się lp. 1413,
zq) po lp. 1413 dodaje się lp. 14131 w brzmieniu:
14131łódzkieopoczyńskiOpoczno-Obszar Wiejski0012 Kruszewiec991/2420,3530
zr) skreśla się lp. 1594,
zs) po lp. 1594 dodaje się lp. 15941 w brzmieniu:
15941łódzkieopoczyńskiPoświętne0003 Buczek1136/31,3514
zt) skreśla się lp. 3074,
zu) po lp. 3074 dodaje się lp. 30741 w brzmieniu:
30741łódzkiewieruszowskiSokolniki0010 Walichnowy8040,7099
zw) skreśla się lp. 3211.
6) w tomie 6 województwo małopolskie:
a) skreśla się lp. 721,
b) po lp. 721 dodaje się lp. 722-726 w brzmieniu:
722małopolskiechrzanowskiLibiąż - miastoLibiąż Mały1114/100,0078
723małopolskiechrzanowskiLibiąż - miastoLibiąż Mały1114/110,0207
724małopolskiechrzanowskiLibiąż - miastoLibiąż Mały1114/120,5005
725małopolskiechrzanowskiLibiąż - miastoLibiąż Mały1114/150,0153
726małopolskiechrzanowskiLibiąż - miastoLibiąż Mały1114/2018,4386
c) skreśla się lp. 78,
d) po lp. 2294 dodaje się lp. 22941 w brzmieniu:
22941małopolskieoświęcimskiOświęcim - miastoDwory 12361/60,0032
e) skreśla się lp. 3252.
7) w tomie 7 województwo mazowieckie:
a) skreśla się lp. 50,
b) po lp. 50 dodaje się lp. 501 w brzmieniu:
501mazowieckiegarwolińskiGarwolinRuda Talubska638/109,2605
c) skreśla się lp. 51,
d) po lp. 51 dodaje się lp. 511 w brzmieniu:
511mazowieckiegarwolińskiGarwolinTaluba1386,6807
e) skreśla się lp. 657,
f) po lp. 657 dodaje się lp. 6571 w brzmieniu:
6571mazowieckiem. st. WarszawaWarszawa Mokotów1-08-012/150,0313
g) skreśla się lp. 658,
h) po lp. 658 dodaje się lp. 6581 w brzmieniu:
6581mazowieckiem. st. WarszawaWarszawa Mokotów1-08-012/170,1392
i) skreśla się lp. 669,
j) po lp. 669 dodaje się lp. 6691 w brzmieniu:
6691mazowieckiem. st. WarszawaWarszawa Mokotów1-08-101/21,2100
k) skreśla się lp. 1510,
l) po lp. 1510 dodaje się lp. 15101 w brzmieniu:
15101mazowieckienowodworskiNasielsk-Obszar Wiejski0008-Cieksyn40/19,9677
m) po lp. 1685 dodaje się lp. 16851 w brzmieniu:
16851mazowieckieotwockiKołbiel0008 Gadka704/14,1700
n) po lp. 1696 dodaje się lp. 16961 w brzmieniu:
16961mazowieckieotwockiKołbiel0014 Lubice780/130,0710
o) skreśla się lp. 2028,
p) po lp. 2028 dodaje się lp. 20281 w brzmieniu:
20281mazowieckieradomskiPionki0001 Pionki1579/2151,7529
q) skreśla się lp. 2029,
r) po lp. 2029 dodaje się lp. 20291 w brzmieniu:
20291mazowieckieradomskiPionki0001 Pionki1579/2202,7752
s) skreśla się lp. 2030,
t) po lp. 2030 dodaje się lp. 20301 i 20302 w brzmieniu:
20301mazowieckieradomskiPionki0001 Pionki1579/2220,1339
20302mazowieckieradomskiPionki0001 Pionki1579/2233,7446
u) skreśla się lp. 2057,
w) po lp. 2057 dodaje się lp. 20571 w brzmieniu:
20571mazowieckiesiedleckiKotuń9 Kępa4056,1474
x) skreśla się lp. 2350,
y) po lp. 2350 dodaje się lp. 23501 w brzmieniu:
23501mazowieckiewarszawski zachodniOżarów Mazowiecki-obszar wiejskiPłochocin449/20,0397
z) skreśla się lp. 2351,
za) po lp. 2351 dodaje się lp. 23511 w brzmieniu:
23511mazowieckiewarszawski zachodniOżarów Mazowiecki- obszar wiejskiPłochocin449/30,0182
zb) skreśla się lp. 2354,
zc) po lp. 2354 dodaje się lp. 23541 w brzmieniu:
23541mazowieckiewarszawski zachodniOżarów Mazowiecki-obszar wiejskiPłochocin452/20,0088
zd) skreśla się lp. 2355,
ze) po lp. 2355 dodaje się lp. 23551 w brzmieniu:
23551mazowieckiewarszawski zachodniOżarów Mazowiecki-obszar wiejskiPłochocin453/20,0125
zf) skreśla się lp. 2356,
zg) po lp. 2356 dodaje się lp. 23561 w brzmieniu:
23561mazowieckiewarszawski zachodniOżarów Mazowiecki-obszar wiejskiPłochocin454/20,0084
zh) skreśla się lp. 2377,
zi) po lp. 2377 dodaje się lp. 23771 w brzmieniu:
23771mazowieckiewarszawski zachodniOżarów Mazowiecki-obszar wiejskiPłochocin495/20,0360
zj) skreśla się lp. 2383,
zk) po lp. 2383 dodaje się lp. 23831 w brzmieniu:
23831mazowieckiewarszawski zachodniOżarów Mazowiecki- obszar wiejskiPłochocin507/20,0074
zl) skreśla się lp. 23862,
zm) po lp. 23862 dodaje się lp. 23863 w brzmieniu:
23863mazowieckiewarszawski zachodniOżarów Mazowiecki- obszar wiejskiPłochocin511/1215,4202
zn) skreśla się lp. 2387,
zo) po lp. 2387 dodaje się lp. 23871 w brzmieniu:
23871mazowieckiewarszawski zachodniOżarów Mazowiecki-obszar wiejskiPłochocin526/10,0104
zp) skreśla się lp. 2563,
zq) po lp. 2563 dodaje się lp. 25631 w brzmieniu:
25631mazowieckiewołomińskiZielonka4-90-05512,6259
zr) skreśla się lp. 2564,
zs) po lp. 2564 dodaje się lp. 25641 w brzmieniu:
25641mazowieckiewołomińskiZielonka4-90-0835,1443
zt) skreśla się lp. 2569,
zu) po lp. 2569 dodaje się lp. 25691 w brzmieniu:
25691mazowieckiewołomińskiZielonka5-20-0120,9111
zw) skreśla się lp. 2571,
zx) po lp. 2571 dodaje się lp. 25711 w brzmieniu:
25711mazowieckiewołomińskiZielonka5-20-0511,3259
zy) skreśla się lp. 2574,
zz) po lp. 2574 dodaje się lp. 25741 w brzmieniu:
25741mazowieckiewołomińskiZielonka5-20-12813,0455
8) w tomie 8 województwo opolskie:
a) skreśla się lp. 864,
b) po lp. 864 dodaje się lp. 8641 w brzmieniu:
8641opolskiemiasto OpoleOpole M.Opole2/61,3467
c) skreśla się lp. 883,
d) po lp. 883 dodaje się lp. 8831 w brzmieniu:
8831opolskiemiasto OpoleOpole M.Opole93/12,2103
e) skreśla się lp. 884,
f) po lp. 884 dodaje się lp. 8841 w brzmieniu:
8841opolskiemiasto OpoleOpole M.Opole125/11,4051
g) skreśla się lp. 2441.
9) w tomie 9 województwo podkarpackie:
a) po lp. 823 dodaje się lp. 8231 w brzmieniu:
8231podkarpackieropczycko-sędziszowskiRopczyce - miasto0001 Ropczyce13/130,3160
b) skreśla się lp. 880,
c) po lp. 880 dodaje się lp. 8811 i 8812 w brzmieniu:
8811podkarpackiesanockiKomańczaKulaszne5/15,5920
8812podkarpackiesanockiKomańczaKulaszne5/20,2955
10) w tomie 10 województwo podlaskie:
a) skreśla się lp. 537,
b) po lp. 537 dodaje się lp. 5371 w brzmieniu:
5371podlaskiezambrowskiZambrówŁady Borowe18318,7440
c) skreśla się lp. 538,
d) po lp. 538 dodaje się lp. 5381 w brzmieniu:
5381podlaskiezambrowskiZambrówSzeligi Leśnica2294,9602
11) w tomie 11 województwo pomorskie:
a) skreśla się lp. 137,
b) po lp. 137 dodaje się lp. 1371 w brzmieniu:
1371pomorskiechojnickiChojniceKruszka82/610,4810
c) po lp. 205 dodaje się lp. 2051 w brzmieniu:
2051pomorskiechojnickiCzerskŁąg Kolonia51/80,0530
d) po lp. 1352 dodaje się lp. 13521 w brzmieniu:
13521pomorskiem. GdańskGdańsk M.1143480,0842
e) po lp. 1357 dodaje się lp. 13571 w brzmieniu:
13571pomorskiem. GdańskGdańsk M.1145490,0762
f) po lp. 1368 dodaje się lp. 13681 w brzmieniu:
13681pomorskiem. GdańskGdańsk M.125800,1041
g) skreśla się lp. 2583,
h) po lp. 2583 dodaje się lp. 25831 i 25832 w brzmieniu:
25831pomorskiestarogardzkiKaliskaKaliska279/141,3087
25832pomorskiestarogardzkiKaliskaKaliska279/158,7327
12) w tomie 12 województwo śląskie:
a) skreśla się lp. 1769, 1837, 2707-2712, 2745, 27571 i 2759,
b) po lp. 4528 dodaje się lp. 45281 w brzmieniu:
45281śląskielublinieckiHerbyHerby1 Boronów Las253/40,0051
c) po lp. 4553 dodaje się lp. 45531 w brzmieniu:
45531śląskielublinieckiHerbyHerby13 Kochanowice147/140,0229
d) po lp. 4944 dodaje się lp. 49441 w brzmieniu:
49441śląskielublinieckiKoszęcinStrzebiń214-21353/210,2227
e) po lp. 5454 dodaje się lp. 54541 w brzmieniu:
54541śląskiem. Bielsko-BiałaBielsko-BiałaWapienica0643/10,1683
f) skreśla się lp. 7209, 7214, 7217, 7333, 7334, 7337, 9687, 9697 i 11195,
g) po lp. 11195 dodaje się lp. 111951 w brzmieniu:
111951śląskiem.TychyTychy M.Tychy31996/300,0964
h) skreśla się lp. 11198, 13136 i 13137,
i) po lp. 13137 dodaje się lp. 131371 w brzmieniu:
131371śląskiepszczyńskiGoczałkowice ZdrójGoczałkowice52889/360,2479
j) skreśla się lp. 13138,
k) po lp. 13138 dodaje się lp. 131381 w brzmieniu:
131381śląskiepszczyńskiGoczałkowice ZdrójGoczałkowice52891/360,0072
13) w tomie 13 województwo świętokrzyskie:
a) skreśla się lp. 651,
b) po lp. 90025 dodaje się lp. 90026 i 90027 w brzmieniu:
90026świętokrzyskiekoneckiFałków0004 Fałków1454/30,0017
90027świętokrzyskiekoneckiFałków0004 Fałków1454/60,0014
c) po lp. 93910 dodaje się lp. 93911 w brzmieniu:
93911świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka0029 Piaski992/90,0034
d) skreśla się lp. 1122,
e) po lp. 1122 dodaje się lp. 11221 w brzmieniu:
11221świętokrzyskieM. KielceM. Kielce1011887/1730,0313
f) skreśla się lp. 1790,
g) po lp. 1790 dodaje się lp. 17901 w brzmieniu:
17901świętokrzyskiestarachowickiStarachowiceOBRĘB 021161/42,2084
h) skreśla się lp. 17921,
i) po lp. 179211 dodaje się lp. 179212 w brzmieniu:
179212świętokrzyskiestarachowickiStarachowiceOBRĘB 051089/344,6548
j) skreśla się lp. 3342,
k) po lp. 3342 dodaje się lp. 33421 i 33422 w brzmieniu:
33421świętokrzyskiewłoszczowskiSecemin0007 Kluczyce1.5430,0062
33422świętokrzyskiewłoszczowskiSecemin0007 Kluczyce1.5470,0062
l) po lp. 4780 dodaje się lp. 47801 w brzmieniu:
47801świętokrzyskiewłoszczowskiSecemin0020 Żelisławiczki494/40,0007
m) skreśla się lp. 5016 i 5177.
14) w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a) skreśla się lp. 3705,
b) po lp. 3705 dodaje się lp. 37051 w brzmieniu:
37051wielkopolskiepleszewskiPleszewKowalew179/23,3180
15) w tomie 16 województwo zachodniopomorskie:
a) skreśla się lp. 354,
b) po lp. 354 dodaje się lp. 3541 w brzmieniu:
3541zachodniopomorskiegryfińskiGryfinoRadziszewo 129/14,7907
c) skreśla się lp. 430,
d) po lp. 430 dodaje się lp. 4301 w brzmieniu:
4301zachodniopomorskiegryfińskiWiduchowaWiduchowa 380/73,6080
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).