Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2018.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2018 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 R. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA FUNKCJI, KRYTERIÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaData potwierdzeniaTermin obowiązywania potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
123456
1.MODULINOPT 17/20182018-07-062022-07-11Bowa Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (importer)
2.VEGA TAXIPT 18/20182018-09-122022-09-12COMP Spółka Akcyjna (producent)