Dz.Urz.MZ.2018.99

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota (w złotych)
4680380306Uniwersytet Medyczny w Białymstoku106 215 325,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

87 983 855,00
Gdański Uniwersytet Medyczny128 737 035,00
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach181 759 030,00
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie154 154 577,00
Uniwersytet Medyczny w Lublinie147 471 674,00
Uniwersytet Medyczny w Łodzi195 562 684,00
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu161 674 320,00
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie86 235 990,00
Warszawski Uniwersytet Medyczny214 914 321,00
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu141 925 495,00
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie59 165 208,00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

19 189 486,00
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu3 659 500,00
Ogółem1 688 648 500,00
80309Uniwersytet Medyczny w Białymstoku9 215 712,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

9 130 454,00
Gdański Uniwersytet Medyczny6 255 318,00
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach13 055 106,00
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie8 957 906,00
Uniwersytet Medyczny w Lublinie11 910 603,00
Uniwersytet Medyczny w Łodzi12 190 829,00
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu9 813 968,00
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie5 154 752,00
Warszawski Uniwersytet Medyczny11 186 498,00
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu7 963 860,00
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie55 000,00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

1 971 994,00
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu260 200,00
Ogółem107 122 200,00
85185141Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie131 133 573,00
Ogółem131 133 573,00
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).