Dz.Urz.MZ.2018.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota (w złotych)
4685185143Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku4 735 263,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy5 278 933,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku4 734 514,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu2 960 998,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach9 045 224,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach2 593 679,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie7 597 782,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie4 142 934,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi4 708 501,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie3 274 597,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu2 292 012,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu6 716 862,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu2 527 054,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu1 597 280,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie4 573 203,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku1 830 472,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie4 232 969,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu2 177 066,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie8 406 024,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu4 798 451,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze2 576 946,00
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie991 358,00
Polski Czerwony Krzyż589 917,00
Ogółem92 382 039,00
4685185144Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie2 743 513,96
Ogółem2 743 513,96
4685185151Narodowy Fundusz Zdrowia449 026 000,00
Ogółem449 026 000,00
4685185152Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami" w Warszawie90 000,00
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim29 100,00
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku19 000,00
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział we Wrocławiu46 160,00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Podwale Siedem" we Wrocławiu112 840,00
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział terenowy w Olsztynie34 687,00
Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie90 000,00
Stowarzyszenie Faros w Białymstoku39 000,00
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" w Lublinie34 000,00
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach29 000,00
Społeczny Komitet ds. AIDS w Warszawie273 000,00
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym" w Koszalinie19 987,50
Stowarzyszenie MONAR w Warszawie27 000,00
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" w Łodzi41 960,00
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat" w Krakowie153 130,00
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA SU w Szczecinie80 000,00
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku25 000,00
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze30 000,00
Fundacja Pomorski Dom Nadziei w Gdańsku68 000,00
Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie152 560,00
Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie70 000,00
Fundacja PARASOL w Toruniu43 000,00
Fundacja Na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy14 698,00
Ogółem1 522 122,50
4685185153Fundacja Praesterno w Warszawie630 000,00
Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie140 000,00
Fundacja Res Humanae w Warszawie292 010,00
Fundacja Na Wszelki Wypadek w Warszawie60 000,00
Fundacja StrefaPL w Lesznie26 490,00
Fundacja Salida we Wrocławiu30 000,00
Fundacja Carpe Diem w Świdniku20 000,00
Fundacja Rozwoju Osobistego w Józefowie15 000,00
Fundacja Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie60 000,00
Fundacja PozyTYwka we Wrocławiu25 000,00
Fundacja Sempre a Frente w Lublinie25 000,00
Fundacja Arka w Łodzi30 126,00
Fundacja Maraton w Warszawie13 390,00
Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego w Poznaniu200 000,00
Stowarzyszenie Monar w Warszawie1 055 475,00
Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia w Nysie35 000,00
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne "Return" we Wrocławiu100 000,00
Stowarzyszenie Relacja w Nowej Soli81 000,00
Mazowieckie Towarzystwo Powrót z U w Warszawie50 000,00
Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji Wspólna w Warszawie98 000,00
Łódzki Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U w Łodzi60 800,00
Stowarzyszenie Integracji Rodzin "Przystań" w Chełmie84 200,00
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" w Radomiu398 400,00
Stowarzyszenie Subsidium w Zgorzelcu10 000,00
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach23 000,00
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie358 535,00
Małopolskie Towarzystwo Powrót z U w Krakowie61 690,00
Stowarzyszenie Jestem we Wrocławiu13 000,00
Stowarzyszenie Falochron w Tarnowskich Górach112 300,00
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol w Krakowie130 000,00
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie171 240,00
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy w Warszawie28 000,00
Górnośląskie Stowarzyszenie Familia w Gliwicach32 290,00
Stowarzyszenie Program Stacja w Warszawie57 678,00
Stowarzyszenie Lambda w Warszawie12 322,00
Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Sukurs w Olsztynie36 000,00
Stowarzyszenie Aslan w Warszawie30 000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chrzanowie61 840,00
Stowarzyszenie Wspólny Dom w Wildze54 000,00
Warszawskie Towarzystwo Powrót z U w Warszawie40 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga w Białymstoku65 000,00
Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji Primum Viverte w Wągrowcu16 000,00
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie16 000,00
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U w Toruniu56 500,00
Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu29 840,00
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi13 760,00
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Gdańsku66 000,00
Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoła w Starachowicach34 360,00
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym w Koszalinie54 000,00
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu30 000,00
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach120 000,00
Stowarzyszenie Nasza Alternatywa w Lesznie35 000,00
Kujawsko Pomorskie Towarzystwo Powrót z U w Toruniu28 000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Podwale w Kiełczowie20 000,00
Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Krakowie20 000,00
Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Chęcinach10 754,00
Ogółem5 377 000,00
4685185154Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi30 000,00
ETOH- Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, w Warszawie325 000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA w Warszawie575 000,00
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu40 000,00
Stowarzyszenie Moc Wsparcia w Sosnowcu47 800,00
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie30 000,00
Fundacja "Światło-Życie" w Katowicach20 000,00
Ogółem1 067 800,00
4685185195Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie8 953,00
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku1 050,88
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy1 401,42
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku2 654,04
Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach1 323,62
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie1 338,32
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu889,78
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie10,76
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu57,92
Narodowy Fundusz Zdrowia643 300 000,00
Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie345 700,00
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne w Gdańsku80 000,00
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi104 000,00
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie305 000,00
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie1 397 784,00
SPZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie459 776,00
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku1 099 141,69
Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia w Warszawie1 898 368,00
Fundacja Opieki Okołoporodowej w Zagórów150 960,00
Fundacja Action-Life w Warszawie335 170,00
Fundacja "Misja Medyczna" w Łodzi799 160,00
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie49 964,00
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie72 620,00
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera w Łodzi228 276,00
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie1 964 521,85
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie901 807,50
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof.. Dr hab. Med. Eleonory Reicher w Warszawie19 550,00
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie2 586 914,20
Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych READ-GENE S.A. w Szczecinie944 856,00
Fundacja Świętych Joachima i Anny w Siedlcach301 832,70
Perła Wellness Sp. z o.o. w Michałów-Reginów800 000,00
Mastermind Media Sp. z o.o. w Warszawie968 444,80
Lechaa Consulting Spółka z o.o. w Lublinie1 707 508,29
Smart Education International Sp. z o.o. w Warszawie100.000,00
Ogółem661 039 034,77
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).