Departmental acts

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.12 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2017.18 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.13 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.14 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Uchylenie decyzji w sprawie monitorowania wykonania decyzji Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.20 | decyzja z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Houston.

Dz.Urz.MSZ.2017.6 | decyzja z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Houston.

Dz.Urz.MSZ.2017.6 | decyzja z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wysokość maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2017.1 | komunikat z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.8 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.6 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.6 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.7 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2017.7 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2017.2 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.5 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Organizowanie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.18 | decyzja z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MRiF.2017.22 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze nr 206/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.61 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 207/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.62 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 255/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.63 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 295/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.64 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 307 i 317/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.65 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 310/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.66 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 314/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.67 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 331/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.68 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 334/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.69 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 336/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.70 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 359/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.71 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 376/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.72 | komunikat z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie powołania redaktora naczelnego "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Dz.Urz.ABW.2017.1 | decyzja z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych.

Dz.Urz.MSiT.2017.10 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych.

Dz.Urz.MSiT.2017.10 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2017.4 | decyzja z dnia 20 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2017 r.

Dz.Urz.PKRUS.2017.1 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2017 roku.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.2 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 1067/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.22 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1074/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.23 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1239/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.24 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1264/16.

Dz.Urz.ULC.2017.35 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1270/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.36 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1273/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.37 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1275/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.38 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1278/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.39 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1280/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.40 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1331/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.41 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1363/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.42 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1383/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.43 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1704/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.25 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1712/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.26 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny