Dz.Urz.GUM.2018.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338 i 1480) ogłasza się informację o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH

w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacji dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1234567
1.UPL

17/2018

2018-04-112021-07-18Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Golisza 8,

71-682 Szczecin

ul. Golisza 8,

71-682 Szczecin

wodomierze
2.UPL

18/2018

2018-04-232021-05-16CIEPŁO POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Akacjowa 33,

62-030 Luboń

ul. Akacjowa 33,

62-030 Luboń

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody
3.UPL

19/2018

2018-04-232021-05-16CIEPŁO POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Akacjowa 33,

62-030 Luboń

ul. Akacjowa 33, 62-030 Lubońpary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody
4.UPL

20/2018

2018-04-232021-05-16CIEPŁO POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Akacjowa 33,

62-030 Luboń

ul. Akacjowa 33, 62-030 Lubońwodomierze
5.UPL

21/2018

2018-04-232021-05-16CIEPŁO POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Akacjowa 33,

62-030 Luboń

ul. Akacjowa 33, 62-030 Lubońprzeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody
6.UPL

22/2018

2018-05-162021-07-03SANTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Tomaszowska 2,

04-840 Warszawa

ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawapary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody
7.UPL

23/2018

2018-06-052021-06-13Zakład Usługowo-Handlowy "REM KĘPNO"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Brukowa 4,

63-645 Łęka Opatowska

ul. Brukowa 4,

63-645 Łęka Opatowska

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody
8.UPL

24/2018

2018-06-072021-06-14"NS AUTOMATYKA" Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo-Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Leśna 2 A,

37-310 Nowa Sarzyna

ul. Chemików 1, budynek A2/3,

37-310 Nowa Sarzyna

wodomierze
9.UPL

25/2018

2018-06-142021-07-07COMMON SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Aleksandrowska 67/93,

91-205 Łódź

ul. Aleksandrowska 67/93,

91-205 Łódź

gazomierze
10.UPL

26/2018

2018-06-202021-06-26ENERGA SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Celna 13,

07-410 Ostrołęka

ul. Celna 13,

07-410 Ostrołęka

wodomierze
11.UPL

27/2018

2018-06-202021-06-26ENERGA SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Celna 13,

07-410 Ostrołęka

ul. Celna 13,

07-410 Ostrołęka

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody