Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2018.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się informację o zmianach w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O ZMIANACH W DECYZJACH O UPOWAŻNIENIU DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR, DOKONANYCH

w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiData ważności decyzjiNumer zmienionej decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
12345678
1.ZU

2/2018

2018-06-152021-07-14UU

5/2009

Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych, "POZYTON" Sp. z o.o. ul. Staszica 8,

42-202 Częstochowa

ul. Staszica 8,

42-202 Częstochowa

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,5; 1 i 2 - legalizacja ponowna
2.ZU

3/2018

2018-06-222021-07-07UU

15/2006

STOMA PATRYCJUSZ AUTO-STOMA

ul. Jagiellońska 2 D,

20-806 Lublin

ul. Jagiellońska 2 D, 20-806 Lublinanalizatory spalin samochodowych - legalizacja ponowna