Dz.Urz.PUTK.2018.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2017 r.".

Na podstawie art. 17a ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) ogłasza się roczny "Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2017 r." stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2017 r.