Dz.Urz.GUM.2018.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się informację o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZEZWOLENIACH NA PROWADZENIE WARSZTATU W ZAKRESIE INSTALACJI, W TYM AKTYWACJI, NAPRAW ORAZ SPRAWDZANIA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH, W TYM ICH KALIBRACJI W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2018 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2018 R.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNr cechyNazwa i adres przedsiębiorcyMiejsce świadczenia usługZakres zezwolenia
12345678
1.UZC

6/2018

2018-04-09czas nieokreślony0492

PL-d

AGROMASZ SERWIS SP. ZO.O,

Domaradz 774 A, 36-230 Domaradz

Domaradz 774 A, 36-230 Domaradzinstalacja naprawa sprawdzanie
2.UZC

7/2018

2018-04-20czas nieokreślony0493

PL-d

PT GROUP

PATRYCJA ORSZULAK, Mękarzowice 11,

56-410 Dobroszyce

ul. Dobroszycka 33, 561100 Oleśnicainstalacja naprawa sprawdzanie
3.UZC

8/2018

2018-05-11czas nieokreślony0494

PL-d

"TACHO-MAR" MARCIN PAKULSKI, ul. Toruńska 108, 87-800 Włocławekul. Toruńska 108, 87-800 Włocławekinstalacja naprawa sprawdzanie
4.UZC

9/2018

2018-06-06czas nieokreślony0495

PL-d

MAREK ROZWADOWSKI, Gdów 872,

32-420 Gdów

ul. Mostowa 17, 321110 Dobczyceinstalacja naprawa sprawdzanie
5.UZC

10/2018

2018-06-20czas nieokreślony0496

PL-d

V-TACHO

Elektronika Samochodowa Artur Litewka, ul. Saska 4,

30-720 Kraków

ul. Szwedzka 9, 32-050 Skawinainstalacja naprawa sprawdzanie
6.UZC

11/2018

2018-06-22czas nieokreślony0497

PL-d

Jacek Rylokowski,

Artur Kośla,

ZNUM s.c.

J. Rylokowski, A. Kośla, Chobienia, ul. Brzozowa 7, 59-305 Rudna

ul. Sienkiewicza 29, 59-230 Prochowiceinstalacja naprawa sprawdzanie
7.UZC

12/2018

2018-06-29czas nieokreślony0498

PL-d

TRADENT SP. ZO.O. ul. Strumykowa 45, 20-828 Lublinul. Mełgiewska 11, 20-209 Lublininstalacja naprawa sprawdzanie