Departmental acts

Zdarzenie lotnicze nr 2628/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.32 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2630/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.33 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 669/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.44 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 708/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.45 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 711/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.46 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 727/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.47 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 731/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.48 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 737/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.49 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 745/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.50 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 751/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.51 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 754/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.52 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 789/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.53 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 791/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.54 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 792/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.55 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 799/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.56 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 806/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.57 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 808/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.58 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 813/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.59 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 815/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.60 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 839/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.34 | komunikat z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2017.5 | komunikat z dnia 18 stycznia 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2017.4 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2017 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku.

Dz.Urz.CBA.2017.1 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku.

Dz.Urz.CBA.2017.1 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku.

Dz.Urz.CBA.2017.1 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Dz.Urz.MSZ.2017.5 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Dz.Urz.MSZ.2017.5 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wdrażanie wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich.

Dz.Urz.MIiB.2017.3 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.2 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.17 | decyzja z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

System kierowania w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚ.2017.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

System kierowania w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚ.2017.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

System kierowania w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚ.2017.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Szkolenie obronne pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.3 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie zadań obronnych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.2 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2017.2 | decyzja z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad i trybu pozyskiwania nieruchomości.

Dz.Urz.MSZ.2017.4 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017".

Dz.Urz.MSiT.2017.6 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017".

Dz.Urz.MSiT.2017.6 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017".

Dz.Urz.MSiT.2017.6 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017".

Dz.Urz.MSiT.2017.6 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji.

Dz.Urz.MRiF.2017.19 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego Państwa.

Dz.Urz.ME.2017.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego Państwa.

Dz.Urz.ME.2017.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji i ustanowienie Święta Centrum Operacji Cybernetycznych.

Dz.Urz.MON.2017.16 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie wyróżniającej nazwy przez 2. Kompanię Regulacji Ruchu.

Dz.Urz.MON.2017.10 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie wyróżniającej nazwy przez 3. Batalion Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2017.11 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2017.4 | obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Święta 112. Batalionu Remontowego Ziemi Ryńskiej.

Dz.Urz.MON.2017.9 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza.

Dz.Urz.MON.2017.8 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2017.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2017.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy