Powołanie zespołów nadzorujących przebieg testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.306

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie powołania zespołów nadzorujących przebieg testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045, 1443 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się osiem zespołów nadzorujących przebieg testu stanowiącego I etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r., który odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. w Krakowie:
1)
zespół nr 1 w składzie:
a)
dr Anna Dumas, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - Przewodnicząca Zespołu,
b)
Katarzyna Rogowska, inspektor - członek Zespołu,
c)
Magdalena Kalinowska, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d)
Urszula Kłosińska, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e)
Alicja Górecka, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f)
Joanna Podsiadło, referendarz - członek Zespołu,
g)
Ewa Pałkowska, referendarz - członek Zespołu,
h)
Małgorzata Kurczych, referendarz - członek Zespołu;
2)
zespół nr 2 w składzie:
a)
Jarosław Moskal, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy - Przewodniczący Zespołu,
b)
Ewelina Wojciechowska, analityk kryminalny - członek Zespołu,
c)
Marta Szopa, starszy inspektor - członek Zespołu,
d)
Iwona Hubert, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e)
Anna Cholewa, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f)
Halina Kupiec, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
g)
Aleksandra Świderska, starszy referent - członek Zespołu,
h)
Ewa Wojtas-Czuba, referendarz - członek Zespołu;
3)
zespół nr 3 w składzie:
a)
Bożena Górecka, prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi - Przewodnicząca Zespołu,
b)
Rozalia Kurek, starszy księgowy - członek Zespołu,
c)
Monika Palonek, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d)
Aleksander Powroźnik, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e)
Jolanta Gumulińska, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f)
Agnieszka Kresek, protokolant sądowy - członek Zespołu,
g)
Mirosława Gierałt, referendarz - członek Zespołu,
h)
Wioletta Hyży, referendarz - członek Zespołu;
4)
zespół nr 4 w składzie:
a)
Jerzy Engelking, prokurator Prokuratury Krajowej - Przewodniczący Zespołu,
b)
Agnieszka Burtoń-Jarzębińska, specjalista ds. analiz - członek Zespołu,
c)
Barbara Zembala, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d)
Jolanta Łaszczyk, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e)
Monika Błachut, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f)
Agnieszka Błoniarczyk, inspektor - członek Zespołu,
g)
Beata Antosiewicz, starszy referent - członek Zespołu,
h)
Ewa Gawron, referendarz - członek Zespołu;
5)
zespół nr 5 w składzie:
a)
Dariusz Furdzik, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie - Przewodniczący Zespołu,
b)
Mariola Pater, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
c)
Lidia Czajczyk, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d)
Edyta Adamczyk, starszy referent - członek Zespołu,
e)
Marta Matys, sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f)
Marta Osak-Kulesa, referendarz - członek Zespołu,
g)
Ewelina Dżuła, referendarz - członek Zespołu,
h)
Małgorzata Cięcielowska, referendarz - członek Zespołu;
6)
zespół nr 6 w składzie:
a)
Aleksandra Janas, sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - Przewodnicząca Zespołu,
b)
Barbara Wolska, starszy inspektor - członek Zespołu,
c)
Jolanta Pazowska-Kołaczkowska, starszy inspektor - członek Zespołu,
d)
Sebastian Kurdziel, starszy inspektor - członek Zespołu,
e)
Beata Mielniczek, referendarz - członek Zespołu,
f)
Beata Czapla, referendarz - członek Zespołu,
g)
Dorota Kowalczyk, młodszy referent - członek Zespołu;
7)
zespół nr 7 w składzie:
a)
Paweł Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce - Przewodniczący Zespołu,
b)
Justyna Piotrowska, inspektor - członek Zespołu,
c)
Anna Żarczyńska-Ziobro, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d)
Małgorzata Toczko, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e)
Janina Kowalska, starszy sekretarz - członek Zespołu,
f)
Kinga Jawień, referendarz - członek Zespołu,
g)
Jolanta Gajewska-Skupień, referendarz - członek Zespołu,
h)
Agnieszka Kulma, referendarz - członek Zespołu;
8)
zespół nr 8 w składzie:
a)
Violetta Skorupska, prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu - Przewodnicząca Zespołu,
b)
Martyna Kaczmarek, asystent prokuratora - członek Zespołu,
c)
Monika Rzepecka, analityk kryminalny - członek Zespołu,
d)
Krzysztof Grabowski, starszy inspektor - członek Zespołu,
e)
Beata Zaczyk, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f)
Bogusława Kaczmarczyk, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
g)
Mira Wabik, referendarz - członek Zespołu.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.