Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.306

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie powołania zespołów nadzorujących przebieg testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045, 1443 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się osiem zespołów nadzorujących przebieg testu stanowiącego I etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r., który odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. w Krakowie:
1) zespół nr 1 w składzie:
a) dr Anna Dumas, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - Przewodnicząca Zespołu,
b) Katarzyna Rogowska, inspektor - członek Zespołu,
c) Magdalena Kalinowska, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d) Urszula Kłosińska, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e) Alicja Górecka, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f) Joanna Podsiadło, referendarz - członek Zespołu,
g) Ewa Pałkowska, referendarz - członek Zespołu,
h) Małgorzata Kurczych, referendarz - członek Zespołu;
2) zespół nr 2 w składzie:
a) Jarosław Moskal, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy - Przewodniczący Zespołu,
b) Ewelina Wojciechowska, analityk kryminalny - członek Zespołu,
c) Marta Szopa, starszy inspektor - członek Zespołu,
d) Iwona Hubert, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e) Anna Cholewa, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f) Halina Kupiec, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
g) Aleksandra Świderska, starszy referent - członek Zespołu,
h) Ewa Wojtas-Czuba, referendarz - członek Zespołu;
3) zespół nr 3 w składzie:
a) Bożena Górecka, prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi - Przewodnicząca Zespołu,
b) Rozalia Kurek, starszy księgowy - członek Zespołu,
c) Monika Palonek, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d) Aleksander Powroźnik, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e) Jolanta Gumulińska, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f) Agnieszka Kresek, protokolant sądowy - członek Zespołu,
g) Mirosława Gierałt, referendarz - członek Zespołu,
h) Wioletta Hyży, referendarz - członek Zespołu;
4) zespół nr 4 w składzie:
a) Jerzy Engelking, prokurator Prokuratury Krajowej - Przewodniczący Zespołu,
b) Agnieszka Burtoń-Jarzębińska, specjalista ds. analiz - członek Zespołu,
c) Barbara Zembala, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d) Jolanta Łaszczyk, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e) Monika Błachut, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f) Agnieszka Błoniarczyk, inspektor - członek Zespołu,
g) Beata Antosiewicz, starszy referent - członek Zespołu,
h) Ewa Gawron, referendarz - członek Zespołu;
5) zespół nr 5 w składzie:
a) Dariusz Furdzik, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie - Przewodniczący Zespołu,
b) Mariola Pater, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
c) Lidia Czajczyk, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d) Edyta Adamczyk, starszy referent - członek Zespołu,
e) Marta Matys, sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f) Marta Osak-Kulesa, referendarz - członek Zespołu,
g) Ewelina Dżuła, referendarz - członek Zespołu,
h) Małgorzata Cięcielowska, referendarz - członek Zespołu;
6) zespół nr 6 w składzie:
a) Aleksandra Janas, sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - Przewodnicząca Zespołu,
b) Barbara Wolska, starszy inspektor - członek Zespołu,
c) Jolanta Pazowska-Kołaczkowska, starszy inspektor - członek Zespołu,
d) Sebastian Kurdziel, starszy inspektor - członek Zespołu,
e) Beata Mielniczek, referendarz - członek Zespołu,
f) Beata Czapla, referendarz - członek Zespołu,
g) Dorota Kowalczyk, młodszy referent - członek Zespołu;
7) zespół nr 7 w składzie:
a) Paweł Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce - Przewodniczący Zespołu,
b) Justyna Piotrowska, inspektor - członek Zespołu,
c) Anna Żarczyńska-Ziobro, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
d) Małgorzata Toczko, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
e) Janina Kowalska, starszy sekretarz - członek Zespołu,
f) Kinga Jawień, referendarz - członek Zespołu,
g) Jolanta Gajewska-Skupień, referendarz - członek Zespołu,
h) Agnieszka Kulma, referendarz - członek Zespołu;
8) zespół nr 8 w składzie:
a) Violetta Skorupska, prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu - Przewodnicząca Zespołu,
b) Martyna Kaczmarek, asystent prokuratora - członek Zespołu,
c) Monika Rzepecka, analityk kryminalny - członek Zespołu,
d) Krzysztof Grabowski, starszy inspektor - członek Zespołu,
e) Beata Zaczyk, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
f) Bogusława Kaczmarczyk, starszy sekretarz sądowy - członek Zespołu,
g) Mira Wabik, referendarz - członek Zespołu.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.