Dz.Urz.MZ.2018.110

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 października 2018 r.
o sprostowanie błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 105) prostuje się następujące błędy w załączniku do obwieszczenia w części:
1) B. Leki dostępne w ramach programu lekowego, wiersze 25, 261, 262, 263, 264, 265, 266 oraz 267 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia;
2) C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym, wiersz 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

25BosentanumBosentan Sandoz, tabletki powlekane, 125 mg56 tabl.59099911000632018-11-013 lata1056.0, Bosentan1296,001360,801360,80B.3l.bezpłatny0
261NitisinonumNitisinone MDK, kapsułki twarde, 10 mg60 kaps.59099913583342018-11-012 lata1140.0, Nityzynon6318,006633,906633,90B.76.bezpłatny0
262NitisinonumNitisinone MDK, kapsułki twarde, 2 mg60 kaps.59099913583102018-11-012 lata1140.0, Nityzynon1263,601326,781326,78B.76.bezpłatny0
263NitisinonumNitisinone MDK, kapsułki twarde, 5 mg60 kaps.59099913583272018-11-012 lata1140.0, Nityzynon3159,003316,953316,95B.76.bezpłatny0
264NitisinonumOrfadin, kaps. twarde, 10 mg60 kaps.59099902147782017-11-012 lata1140.0, Nityzynon12501,0013126,056633,90B.76.bezpłatny0
265NitisinonumOrfadin, kaps. twarde, 2 mg60 kaps.59099902147542017-11-012 lata1140.0, Nityzynon2500,202625,211326,78B.76.bezpłatny0
266NitisinonumOrfadin, kaps. twarde, 20 mg60 kaps.59099912181332017-11-012 lata1140.0, Nityzynon25002,0026252,1013267,80B.76.bezpłatny0
267NitisinonumOrfadin, kaps. twarde, 5 mg60 kaps.59099902147612017-11-012 lata1140.0, Nityzynon6250,506563,033316,95B.76.bezpłatny0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

13AnagrelidumAnagrelide Ranbaxy, kapsułki twarde, 0,5 mg100 kaps.59099913621402018-11-013 lata1053.0, Anagrelidum745,20782,46782,46C.72.bezpłatny0
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).