Dz.Urz.MS.2018.303

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 102 i 160) w załączniku do zarządzenia:
1) lp. 4 otrzymuje brzmienie:
Lp.Siedziba dyrektora okręgowego Służby WięziennejNazwa podległej jednostki organizacyjnejTerytorialny zasięg działania / województwo
1234
4.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach1) Areszt Śledczy w Bytomiu;śląskie
2) Areszt Śledczy w Częstochowie;śląskie
3) Areszt Śledczy w Gliwicach;śląskie
4) Areszt Śledczy w Katowicach:śląskie
5) Areszt Śledczy w Mysłowicach;śląskie
6) Areszt Śledczy w Sosnowcu;śląskie
7) Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach;śląskie
8) Zakład Karny w Cieszynie;śląskie
9) Zakład Karny w Herbach;śląskie
10) Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju:śląskie
11) Zakład Karny w Raciborzu;śląskie
12) Zakład Karny w Wojkowicach;śląskie
13) Zakład Karny w Zabrzu.śląskie
2) lp. 7 otrzymuje brzmienie:
Lp.Siedziba dyrektora okręgowego Służby WięziennejNazwa podległej jednostki organizacyjnejTerytorialny zasięg działania / województwo
1234
7.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie1) Areszt Śledczy w Krasnymstawie;lubelskie
2) Areszt Śledczy w Lublinie;lubelskie
3) Zakład Karny w Białej Podlaskiej;lubelskie
4) Zakład Karny w Chełmie;lubelskie
5) Zakład Karny w Hrubieszowie;lubelskie
6) Zakład Karny w Opolu Lubelskim;lubelskie
7) Zakład Karny we Włodawie;lubelskie
8) Zakład Karny w Zamościu.lubelskie
3) lp. 9-lp11 otrzymują brzmienie:
Lp.Siedziba dyrektora okręgowego Służby WięziennejNazwa podległej jednostki organizacyjnejTerytorialny zasięg działania / województwo
1234
9.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie1) Areszt Śledczy w Olsztynie;warmińsko-mazurskie
2) Zakład Karny w Barczewie;warmińsko-mazurskie
3) Zakład Karny w Dublinach;warmińsko-mazurskie
4) Zakład Karny w Iławie;warmińsko-mazurskie
5) Zakład Karny w Kamińsku.warmińsko-mazurskie
10.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu1) Areszt Śledczy w Opolu;opolskie
2) Zakład Karny w Brzegu;opolskie
3) Zakład Karny w Głubczycach;opolskie
4) Zakład Karny w Kluczborku;opolskie
5) Zakład Karny w Nysie;opolskie
6) Zakład Karny w Sierakowie Śląskim;śląskie
7) Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich;opolskie
8) Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich.opolskie
11.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu1) Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim;wielkopolskie
2) Areszt Śledczy w Poznaniu;wielkopolskie
3) Areszt Śledczy w Zielonej Górze;lubuskie
4) Zakład Karny w Gębarzewie;wielkopolskie
5) Zakład Karny w Koziegłowach;wielkopolskie
6) Zakład Karny w Krzywańcu;lubuskie
7) Zakład Karny w Rawiczu;wielkopolskie
8) Zakład Karny we Wronkach.wielkopolskie
4) lp. 15 otrzymuje brzmienie:
Lp.Siedziba dyrektora okręgowego Służby WięziennejNazwa podległej jednostki organizacyjnejTerytorialny zasięg działania / województwo
1234
15.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu1) Areszt Śledczy w Dzierżoniowie;dolnośląskie
2) Areszt Śledczy w Jeleniej Górze;dolnośląskie
3) Areszt Śledczy w Świdnicy;dolnośląskie
4) Areszt Śledczy we Wrocławiu;dolnośląskie
5) Zakład Karny w Głogowie;dolnośląskie
6) Zakład Karny w Kłodzku;dolnośląskie
7) Zakład Karny w Strzelinie;dolnośląskie
8) Zakład Karny w Wołowie;dolnośląskie
9) Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu;dolnośląskie
10) Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu;dolnośląskie
11) Zakład Karny w Zarębie.dolnośląskie
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.