Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2018.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697) ogłasza się wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH LUB UBEZPIECZENIOWYCH SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE

I. Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji bankowych:

1. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

2. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku

3. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

4. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie

5. Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

6. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

7. Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie

8. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

9. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

10. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

11. Bank Spółdzielczy w Brańsku

12. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

13. Bank Spółdzielczy w Limanowej

14. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

15. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

16. Bank Spółdzielczy w Piasecznie

17. Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim

18. Bank Spółdzielczy w Szczytnie

19. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

20. Caixabank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

21. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

22. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

23. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

24. DnB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

25. ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku

26. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

27. HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

28. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

29. Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie

30. Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

31. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

32. MUFG BANK (EUROPE) N.V. S.A. - Oddział w Polsce

33. Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli

34. NEST BANK S.A. z siedzibą w Warszawie

35. Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

36. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

37. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

38. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

39. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

40. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie

41. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

42. RBS Bank (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

43. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

44. SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu

45. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

46. "Societe Generale" Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

47. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

48. Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach

II. Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji ubezpieczeniowych:

1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

3. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie

4. Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

5. Philip Morris International Insurance (Ireland) dac z siedzibą w Dublinie

6. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

7. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie

8. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie

9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie

11. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie

12. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

13. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

14. ZURICH Insurance plc Niederlassung für Deutschland (Oddział w Niemczech) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).