Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA.

Dz.Urz.MS.2012.124 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.300 | upoważnienie z dnia 2 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Centrum Informacji o Środowisku.

Dz.Urz.MŚ.2012.32 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Centrum Informacji o Środowisku.

Dz.Urz.MŚ.2012.32 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Unieważnienie pieczęci urzędowych.

Dz.Urz.MON.2012.299 | komunikat z dnia 2 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.13 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2012.120 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2012.120 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2012.120 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2012.120 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2012.120 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2012.120 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2012.120 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie połączenia jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2012.298 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.296 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.291 | upoważnienie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.292 | upoważnienie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Dz.Urz.GUM.2012.17 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2012.294 | decyzja z dnia 31 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu podmiotowi leczniczemu Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Dz.Urz.MS.2012.119 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania instrukcji stosowania technik teledetekcyjnych w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2012.8/9.96 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.56 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.58 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.59 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.60 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.57 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Ostrołęce i utworzenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Dz.Urz.MS.2012.117 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Aresztu Śledczego w Ostrołęce i utworzenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Dz.Urz.MS.2012.117 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Dobór i zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Dz.Urz.MF.2018.28 t.j. | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dobór i zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Dz.Urz.MRiF.2016.9 t.j. | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dobór i zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Dz.Urz.MRiF.2016.9 t.j. | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Dobór i zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Dz.Urz.MRiF.2016.9 t.j. | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Dobór i zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Dz.Urz.MRiF.2016.9 t.j. | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Dobór i zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Dz.Urz.MRiF.2016.9 t.j. | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2012.42 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2012.42 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2012.42 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2012.42 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2012.42 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2012.42 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2014.6 t.j. | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2012.290 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 422/12.

Dz.Urz.ULC.2012.72 | komunikat z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2012.116 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 94 w Żaganiu przy Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu.

Dz.Urz.MON.2012.289 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.288 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2012.115 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.54 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 500/12.

Dz.Urz.ULC.2012.71 | komunikat z dnia 25 lipca 2012 r. | Akt indywidualny