Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 i poz. 742), ustala się na dzień 1 maja 2013 r. wykaz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

ZAŁĄCZNIK

Wykaz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

lp.Substancja czynnaNazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowegoZawartość opakowaniaKod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANUrzędowa cena zbytu
123456
1AzacytydynaVidaza 25 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml,100 mg (1 amp. + rozp.)59099906827061.468,26
2LenalidomidumRevlimid 25 mg, kaps. twarde, 25 mg21 kaps.590999008677122.086,35
3LenalidomidumRevlimid 15 mg, kaps. twarde, 15 mg21 kaps.590999008676420.078,82
4LenalidomidumRevlimid 10 mg, kaps. twarde, 10 mg21 kaps.590999008670219.035,95
5LenalidomidumRevlimid 5 mg, kaps. twarde, 5 mg21 kaps.590999008669618.155,80