Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2013.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1)) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.

ZAŁĄCZNIK

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r.

Lp.Nazwa przyrządu pomiarowegoProducent przyrządu pomiarowegoData decyzji zatwierdzenia typuNr decyzji zatwierdzenia typuZnak zatwierdzenia typuTermin ważności decyzji zatwierdzenia typu
1234567
Zbiorniki pomiarowe do cieczy
1.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9600 m3, naziemne, posadowione na stałePolski Koncern Naftowy

ORLEN S.A.

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

2013-01-09ZT 1/2013PLT 1312023-01-09
2.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2013-01-15ZT 2/2013PLT 1322023-01-15
3.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2013-01-16ZT 3/2013PLT 1332023-01-16
4.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2013-01-21ZT 4/2013PLT 1342023-01-21
5.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 600 dm3, naziemne, posadowione na stałeJinan Humber Equipment Technology Co., Ltd Dongjia Village, Dongjia Town, Licheng Distrit, Jinan City, Shandong Province, Chiny2013-01-31ZT 5/2013PLT 1352023-01-31
6.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, naziemne, posadowione na stałePrzedsiębiorstwo Handlowe "TRAGARZ" Zbigniew Tragarz

Export - Import

ul. Nowomiejska 22,

44-251 Rybnik

2013-02-11ZT 6/2013PLT 1362023-02-11
7.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, naziemne, posadowione na stałePolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

2013-02-13ZT 7/2013PLT 1372023-02-13
8.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 m3, naziemne, posadowione na stałePolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

2013-02-13ZT 8/2013PLT 1382023-02-13
9.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4200 dm3, naziemne, posadowione na stałeAndrzej Gałasiewicz "Minibrowary.PL"

ul. Twardosławicka 82 A,

97-300 Piotrków Trybunalski

2013-02-14ZT 9/2013PLT 1392023-02-14
10.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4000 dm3, naziemne, posadowione na stałeAndrzej Gałasiewicz "Minibrowary.PL"

ul. Twardosławicka 82 A,

97-300 Piotrków Trybunalski

2013-02-18ZT 10/2013PLT 13102023-02-18
11.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1500 dm3, naziemne, posadowione na stałeDembiński Krzysztof Restauracja "Wrzos"

ul. Grażyńskiego 23,

43-450 Ustroń

2013-02-20ZT 11/2013PLT 13112023-02-20
12.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 0,4 m3, naziemne, posadowione na stałe"HALKOL" Spółka Jawna Halina i Krzysztof Ima

ul. Kowanowska 65,

64-600 Oborniki

2013-03-01ZT 12/2013PLT 13122023-03-01
13.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1300 dm3, naziemne, posadowione na stałeP.P.U.H. RCTRONIK

Marcin Cieśla

ul. Skłodowskiej 98/I lok. 10,

41-949 Piekary Śląskie

2013-03-07ZT 14/2013PLT 13142023-03-07
14.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, naziemne, posadowione na stałeInstal Kraków S.A.

ul. Konstantego Brandla 1,

30-732 Kraków

2013-03-19ZT 15/2013PLT 13152023-03-19
Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym
15.Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym - prędkościomierz kontrolny o znaku fabrycznym Civeme 660INDRA SISTEMAS S.A., Avenida de Bruselas 35,

28108 Alcobendas,

Madryt. Hiszpania

2013-03-19L 1/2013nie nadano
Manometry do opon pojazdów
16.Manometry do opon pojazdów mechanicznych, o znaku identyfikacyjnym D6...Pneumatic Components Limited, Holbrook Rise, Holbrook Industrial Estate,

Sheffield S20 3GE,

Wielka Brytania

2013-03-01ZT 13/2013PLT 13132023-03-01