Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2013.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się informację o:
1) udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r., upoważnieniach do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia;
2) zmianach w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA O UPOWAŻNIENIACH DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r.

Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
1234567
1.UU 1/20132013-02-142016-04-28PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

ul. Garbarska 21 A,

20-340 Lublin

ul. Pancerniaków 4 B,

20-331 Lublin

liczniki energii elektrycznej legalizacja pierwotna
2.UU 2/20132013-02-142016-04-28PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

ul. Garbarska 21 A,

20-340 Lublin

ul. Pancerniaków 4 B,

20-331 Lublin

liczniki energii elektrycznej legalizacja ponowna

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA O ZMIANACH W DECYZJACH O UPOWAŻNIENIU DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR, DOKONANYCH

w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r.

Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiData ważności decyzjiNumer zmienionej decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
12345678
1.ZU

1/2013

2013-01-242016-03-01UU

1/2010

Tadeusz Omiecina

S.D.S. "KARAT"

Tadeusz Omieciona Sokołowice 110D,

56-400 Oleśnica

Sokołowice 110 D,

56-400 Oleśnica

tachografy samochodowe legalizacja ponowna