Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.125

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 127/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w 2013 r. za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych

Inspektorat Wsparcia Sil Zbrojnych

Na podstawie § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619, z 2006 r. Nr 19, poz. 147 oraz z 2011 r. Nr 143, poz. 840) ustala się, co następuje:

§  1. Pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład oddziałów wart cywilnych, działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, wypłaca się w 2013 r. ekwiwalent pieniężny za:
1) przedmioty umundurowania niewydane w naturze;
2) używanie umundurowania przez czas dłuższy, aniżeli ustalony okres używalności.
§  2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1, ustala się na podstawie stawek określonych w załączniku do niniejszej decyzji.
§  3. Wysokość stawek ekwiwalentu pieniężnego, o których mowa w § 2, obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA

kalkulacyjna cen i stawek ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego w 2013 r. za przedmioty mundurowe należne pracownikom wewnętrznych służb ochrony

Lp.Nazwa przedmiotuJednostka miaryIlośćOkres używalności

(w latach)

Cena jednostkowa

(w zł)

Stawka roczna ekwiwalentu

(w zł)

Stawka obliczeniowa miesięczna

(w zł)

Uwagi
1Czapka letnia pracownika ochronyszt.2319,7013,131,09
2Czapka futrzana pracownika ochronyszt.1447,8811,971,00
3Mundur pracownika ochrony ze spodniami do półbutówkpl.13247,3382,446,87
4Mundur pracownika ochrony ze spodniami do trzewikówkpi.13256,4885,497,12
5Koszulobluza pracownika ochrony z krótkimi rękawamiszt.2370,6747,113,93
6Kurtka zimowa pracownika ochrony z podpinkąkpl.13299,3399,788,31
7Peleryna - namiot koloru czarnegoszt.16110,7318,451,54
8Szalokominiarka koloru czarnegoszt.1325,718,570,71
9Oznaki stanowisk służbowych i oznaka służbowa pracownika ochronykpl.134,311,440,12
10Rękawice zimowe pięciopalcowepara1145,5845,583,80
11Rękawice polowe pracownika ochronypara1225,2012,601,05
12Bielizna osobista zimowa (koszulka z długimi rękawami i kalesony) kpl.2137,8575,706,31dla kobiet bielizna damska
13Bielizna osobista letnia (koszulka z krótkimi rękawami i spodenki) kpl.2135,9371,865,99dla kobiet bielizna damska
14Trzewiki letniepara13331,96110,659,22
15Trzewiki zimowepara13326,04108,689,06
16Półbuty koloru czarnegopara2290,7090,707,56
17Pas pracownika ochronyszt.1617,332,890,24
18Skarpety letniepara415,6222,481,87
19Skarpety zimowepara418,6934,762,90
20Dresy (bluza i spodnie) kpl.1260,8130,402,53
Uwaga:

Stawki ekwiwalentu pieniężnego określonego w Lp. 9 wypłaca się za oznaki stanowisk służbowych i oznakę służbową pracownika ochrony do przedmiotów wymienianych w Lp. 3-6.