Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 500/12.

Dz.Urz.ULC.2012.71 | komunikat z dnia 25 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Decyzja w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.52 | komunikat z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1980 - 2010 MHz oraz 2170 - 2200 MHz.

Dz.Urz.UKE.2012.40 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o zmianę wniosku o rejestrację nazwy "chleb prądnicki" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2012.17 | ogłoszenie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zasady funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2012.8/9.95 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zasady funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2012.8/9.95 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zasady funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2012.8/9.95 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.286 | decyzja z dnia 24 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Dz.Urz.KGPSP.2012.12 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Tryb wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez dysponentów limitu nalotu.

Dz.Urz.MON.2012.284 | decyzja z dnia 23 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego projektu ePUAP2.

Dz.Urz.MC.2012.24 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.43 | decyzja z dnia 20 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.43 | decyzja z dnia 20 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.43 | decyzja z dnia 20 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.43 | decyzja z dnia 20 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.49 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.49 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.49 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

System stałego dyżuru.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.47 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

System stałego dyżuru.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.47 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.30 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie wyróżniającej nazwy 4. batalionowi inżynieryjnemu.

Dz.Urz.MON.2012.277 | decyzja z dnia 18 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Organizacja pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 28 października 2012 roku.

Dz.Urz.KNF.2012.12 | komunikat z dnia 18 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie imienia patrona Warsztatom Technicznym w Rzeszowie.

Dz.Urz.MON.2012.278 | decyzja z dnia 18 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2012.276 | decyzja z dnia 18 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2012.13 | komunikat z dnia 18 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 460/12.

Dz.Urz.ULC.2012.70 | komunikat z dnia 18 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa/Modlin.

Dz.Urz.ULC.2012.68 | ogłoszenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MS.2012.113 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.34 | komunikat z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.32 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.31 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących.

Dz.Urz.KGP.2012.37 | decyzja z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych.

Dz.Urz.KGP.2012.38 | decyzja z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów tropiących.

Dz.Urz.KGP.2012.35 | decyzja z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2012.15 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.29 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2012 r. | Akt utracił moc