Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2013.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6 d pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.1) ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R. DO DNIA 31 MARCA 2013 R. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA FUNKCJI, KRYTERIÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaData potwierdzeniaTermin obowiązywania potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
123456
1.ELZAB Delta MaxPT 1/20132013-01-162016-01-16Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB"

spółka akcyjna (producent)

2.ELZAB Mera TEPT 2/20132013-02-052016-02-06Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB"

spółka akcyjna (producent)

3.MAŁA PLUSPT 3/20132013-01-172016-01-17COMP spółka akcyjna (producent)
4.NOVITUS LUPOPT 4/20132013-02-042016-02-06COMP spółka akcyjna (producent)
5.POSNET

BINGO HS

PT 5/20132013-02-222016-02-26"POSNET POLSKA" spółka akcyjna

(producent)

6.EMAR

PRINTO 57 T

PT 6/20132013-03-132016-03-14EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna

(producent)

7.KF-3000-APT 7/20132013-03-152016-03-20Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej

"R&G" spółka akcyjna (producent)

8.SHARP ER-A277PSPT 8/20132013-03-252016-03-27TORELL - Danuta Wingert i Wspólnicy

spółka jawna (importer)

9.POSNET NEO EJPT 9/20132013-03-292016-04-14"POSNET POLSKA" spółka akcyjna

(producent)