Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2013.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016) ogłasza się informację o cofniętych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O COFNIĘTYCH ZEZWOLENIACH NA PROWADZENIE WARSZTATU W ZAKRESIE INSTALACJI, W TYM AKTYWACJI, NAPRAW ORAZ SPRAWDZEŃ TACHOGRAFÓW CYFROWYCH, W TYM ICH KALIBRACJI

Lp.Numer decyzjiData decyzjiNumer decyzji cofniętejNumer cechy nadanej cofniętą decyzjąNazwa przedsiębiorcyMiejsce wykonywania działalności gospodarczejZakres zezwolenia
12345678
1.CZC

1/2012

2012-06-15UZC 21/2006PL 0020Zakład Naprawy Tachografów - TACHO Barcikowski Adam

ul. Konopackich 22 lok. 8,

87-100 Toruń

ul. Gdańska 1 D,

87-148 Łysomice

instalacja, naprawy, sprawdzanie