Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dz.Urz.MZ.2017.59 | zarządzenie z dnia 19 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.23 | komunikat z dnia 19 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych.

Dz.Urz.CBA.2017.23 | zarządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych.

Dz.Urz.CBA.2017.23 | zarządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych.

Dz.Urz.CBA.2017.23 | zarządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych.

Dz.Urz.CBA.2017.23 | zarządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.21 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Regulamin udzielania zamówień publicznych.

Dz.Urz.CBA.2017.22 | zarządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin udzielania zamówień publicznych.

Dz.Urz.CBA.2017.22 | zarządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin udzielania zamówień publicznych.

Dz.Urz.CBA.2017.22 | zarządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2017.21 | zarządzenie z dnia 18 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 2.0.".

Dz.Urz.MNiSW.2017.25 | zarządzenie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dz.Urz.KGP.2017.41 | zarządzenie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Dz.Urz.KGP.2017.42 | zarządzenie z dnia 17 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.17 | zarządzenie z dnia 16 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Dz.Urz.KGP.2017.29 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Dz.Urz.KGP.2017.29 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.101 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.100 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2017.93 | decyzja z dnia 15 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.27 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.27 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.27 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Dz.Urz.MSWiA.2017.29 | decyzja z dnia 15 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2017.29 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX".

Dz.Urz.MSWiA.2017.30 | decyzja z dnia 15 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.30 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGP.2017.31 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dz.Urz.KGP.2017.32 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej.

Dz.Urz.GUS.2017.20 | zarządzenie z dnia 15 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2017.57 | zarządzenie z dnia 13 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MIiB.2017.32 | zarządzenie z dnia 12 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Dz.Urz.MIiB.2017.34 | zarządzenie z dnia 12 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Dz.Urz.MON.2017.92 | decyzja z dnia 12 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.33 | zarządzenie z dnia 12 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.25 | zarządzenie z dnia 12 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Quito (Republika Ekwadoru).

Dz.Urz.MSZ.2017.27 | zarządzenie z dnia 12 maja 2017 r. | Akt jednorazowy