Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2019.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 oraz 1592 r. i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), zarządzam, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ustalone decyzją nr 19/2019 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, zaopiniowane pozytywnie przez Wojewodę Podlaskiego.
§  2.  Zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ustalone decyzją nr 19/2019 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.