Dziennik resortowy

Dz.Urz.GITD.2019.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 5 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 125, 690 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 22/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 22 oraz z 2019 r. poz. 3) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Magdalena Gromadzka - Przewodniczący Zespołu;

2) Aleksandra Szymczyk - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) Andrzej Najmanowicz - członek Zespołu;

4) Adam Polej - członek Zespołu;

5) Marian Mańka - członek Zespołu;

6) Maria Wojdygo - członek Zespołu;

7) Piotr Basiura - członek Zespołu;

8) Roman Majdak - członek Zespołu;

9) Michał Kuźma - członek Zespołu;

10) Dariusz Bogucki - członek Zespołu;

11) Adam Jasiński - członek Zespołu;

12) Olga Tworek - członek Zespołu;

13) Monika Abramczyk - członek Zespołu;

14) Adrian Bocian - członek Zespołu;

15) Krzysztof Piekart - członek Zespołu;

16) Anna Lubczyńska - członek Zespołu;

17) Kamil Maciejewski - członek Zespołu;

18) Anna Rudko - członek Zespołu;

19) Olga Barszczewska - członek Zespołu;

20) Anna Polska-Gnesotto - członek Zespołu;

21) Iwona Eliaszuk - Sekretarz Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.