Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2019.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2019 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wartości kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego w 2018 r. oraz należnej sumy zaliczek od wszystkich pośredników kredytu hipotecznego za 2018 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz. U. poz. 1914) ogłasza się, co następuje:
1) wartość kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego w 2018 r. wynosi 801 391 zł;
2) należna suma zaliczek od wszystkich pośredników kredytu hipotecznego za 2018 r. wynosi 534 266 zł.