Departmental acts

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.27 | postanowienie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.20 | zarządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.18 | zarządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.18 | zarządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.24 | zarządzenie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MZ.2017.55 | zarządzenie z dnia 10 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za kwiecień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.95 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MRiF.2017.93 | zarządzenie z dnia 10 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MRiF.2017.96 | zarządzenie z dnia 10 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.

Dz.Urz.MKiDN.2017.18 | zarządzenie z dnia 9 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Dz.Urz.MKiDN.2017.19 | zarządzenie z dnia 9 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2017 r.

Dz.Urz.MKiDN.2017.20 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2017.24 | zarządzenie z dnia 9 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2017.15 | zarządzenie z dnia 9 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Koordynatorzy lokalni do spraw eksploatacji systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRĄG).

Dz.Urz.MRiF.2017.90 | zarządzenie z dnia 8 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.ULC.2017.478 | decyzja z dnia 8 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za kwiecień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.89 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Zespół do spraw ustalenia wzoru dokumentu paszportowego z motywem "Niepodległa".

Dz.Urz.MSWiA.2017.26 | zarządzenie z dnia 8 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.92 | zarządzenie z dnia 8 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie "Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż".

Dz.Urz.MSiT.2017.35 | decyzja z dnia 4 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadań Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw otwartości danych publicznych.

Dz.Urz.MZ.2017.54 | zarządzenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadań Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw otwartości danych publicznych.

Dz.Urz.MZ.2017.54 | zarządzenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadań Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw otwartości danych publicznych.

Dz.Urz.MZ.2017.54 | zarządzenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dz.Urz.KGPSP.2017.11 | zarządzenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.24 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.13 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.13 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2017.15 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zmiany modelu naboru i szkolenia w Służbie Więziennej.

Dz.Urz.MS.2017.139 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego, dla którego gestorem jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dz.Urz.MON.2017.89 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego, dla którego gestorem jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dz.Urz.MON.2017.89 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego, dla którego gestorem jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dz.Urz.MON.2017.89 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2017.33 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2017.52 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.16 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Inwestycji Kolejowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.88 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.19 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.20 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.21 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.22 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.23 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2017 rok.

B.I.LP.2017.6.69 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie Albumu dokumentów kontrolowanych przez Straż Graniczną.

Dz.Urz.KGSG.2017.23 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący