Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRiRW.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2018 r. oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał dotacje celowe w 2018 r. oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał dotacje celowe w 2018 r. oraz kwoty tych dotacji

1)Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach12 234 000 zł;
2)Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie14 407 900 zł;
3)Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach31 137 277 zł;
4)Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu7 201 000 zł;
5)Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie47 668 000 zł;
6)Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach10 283 000 zł;
7)Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie11 164 000 zł;
8)Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach6 963 000 zł;
9)Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu1 520 000 zł;
10)Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu4 618 000 zł;
11)Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu5 162 000 zł;
12)Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie148 000 zł;
13)Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie252 578 744,73 zł;
14)Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu153 556 818,61 zł;
15)Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie21 705 357,39 zł;
16)Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie17 825 234,03 zł;
17)InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie7 210 766 zł;
18)Krajowa Rada Izb Rolniczych w Warszawie4 000 000 zł.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).