Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2019.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje w 2018 r., wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom

Na postawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) ogłasza się wykaz jednostek, którym przyznano dotacje w 2018 r., wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Lp.PodmiotKwota w zł
1.Caritas Polska8 383 291,68
2.Chrześcijańska Służba Charytatywna588 033,10
3.Dzieło Pomocy "Ad gentes"899 378,00
4.Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw418 545,00
5.Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.70 600,00
6.Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego we Wrocławiu167 800,00
7.Fundacja "Kultury Świata"491 330,00
8.Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności40 050,00
9.Fundacja - Wayair Foundation (Fundacja "U Łejerów")405 965,00
10.Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"86 830,00
11.Fundacja "Edukacja dla Demokracji"824 117,00
12.Fundacja "Golgota Wschodu"186 498,00
13.Fundacja "Instytut Myśli Józefa Tischnera"65 500,00
14.Fundacja "Instytut Myśli Schumana" i Fundacja św. Benedykta258 300,00
15.Fundacja "Instytut Wydawniczy Książka i Prasa"54 880,00
16.Fundacja "Muzyka Świata"150 100,00
17.Fundacja "Nauka dla Rozwoju"342 740,00
18.Fundacja "Odzew"87 200,00
19.Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"11 169 656,00
20.Fundacja "Scytia" i Stowarzyszenie "Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis"216 600,00
21.Fundacja "Towarzystwo Projektów Edukacyjnych"160 000,00
22.Fundacja "Wschód"1 843 835,00
23.Fundacja "Instytut Działalności Publicznej"78 020,00
24.Fundacja Adventist Development and Relief Agency Polska402 743,00
25.Fundacja Collegium Nobilium Opoliense88 500,00
26.Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym200 002,00
27.Fundacja EkoRozwoju286 760,00
28.Fundacja HumanDoc1 302 780,00
29.Fundacja iHELP INSTITUTE315 069,00
30.Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego809 450,00
31.Fundacja im. Księdza Kardynała Adam Kozłowieckiego "Serce bez granic"97 350,00
32.Fundacja im. Rodziny Ulmów "SOAR"198 120,00
33.Fundacja Inicjatyw Menedżerskich322 920,00
34.Fundacja INNOVATIS274 070,00
35.Fundacja Instytut Nowych Mediów183 372,00
36.Fundacja Instytut Pracy i Edukacji, Fundacja Instytut Wyszehradzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Rynku Pracy231 560,00
37.Fundacja Instytut Studiów Wschodnich103 000,00
38.Fundacja Instytut Wolności149 255,00
39.Fundacja International Core for Assistance and Development Foundation752 972,60
40.Fundacja Klubów Gazety Polskiej176 500,00
41.Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak88 500,00
42.Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie80 120,00
43.Fundacja Lux Veritatis180 000,00
44.Fundacja Maltańska Służba Medyczna- Pomoc Maltańska659 700,00
45.Fundacja Meritum42 900,00
46.Fundacja Młoda Rzeczpospolita i stowarzyszenie "Towarzystwo Edukacyjno - Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej"247 650,00
47.Fundacja Most Solidarności428 134,00
48.Fundacja Partners Polska1 395 350,00
49.Fundacja Polska Akcja Humanitarna3 137 710,40
50.Fundacja Polski Instytut Evidence Based Medicine140 000,00
51.Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie190 000,00
52.Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio190 865,00
53.Fundacja Puszczy Rominckiej703 382,00
54.Fundacja RenesArt90 000,00
55.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej475 000,00
56.Fundacja Sądecka125 000,00
57.Fundacja Solidarności Międzynarodowej15 145 600,00
58.Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej28 582,00
59.Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego44 230,00
60.Fundacja Verda313 165,00
61.Fundacja Warsaw Institute170 000,00
62.Fundacja Wolność i Demokracja164 500,00
63.Fundacja" Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego103 660,00
64.Gmina Lublin477 535,00
65.Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy179 000,00
66.Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego451 150,00
67.Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa473 700,00
68.Miasto Gorlice111 530,00
69.Miasto Kępno148 000,00
70.Miasto Kostrzyn nad Odrą58 100,00
71.Miasto Sejny122 985,00
72.Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.99 500,00
73.Państwowa Uczelnia Wyższa - Akademia im. Jakuba Paradyża221 295,90
74.Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego602 977,00
75.Polska Fundacja Paraolimpijska27 000,00
76.Polsko - Ukraińska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego128 000,00
77.Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym408 430,00
78.Stowarzyszenie - Klub Inteligencji Katolickiej1 000 000,00
79.Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"121 380,00
80.Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu671 090,20
81.Stowarzyszenie "Towarzystwo Navegadores"608 680,00
82.Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"672 400,00
83.Stowarzyszenie "Akademicki Klub Biznesu"100 125,00
84.Stowarzyszenie "Klub Jagielloński"116 000,00
85.Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu105 070,00
86.Stowarzyszenie Czajnia205 590,00
87.Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich151 000,00
88.Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis et Futura"259 200,00
89.Stowarzyszenie Filmowców Polskich197 400,00
90.Stowarzyszenie Immaculata29 238,20
91.Stowarzyszenie Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej100 800,00
92.Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód366 530,00
93.Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej15 000,00
94.Stowarzyszenie Kultura i Demokracja "Civis"222 058,00
95.Stowarzyszenie Kultura na Granicy80 000,00
96.Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych "Horyzonty"259 804,40
97.Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera150 000,00
98.Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"60 820,00
99.Stowarzyszenie Morena258 320,00
100.Stowarzyszenie Patria Nostra197 700,00
101.Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna5 520 534,00
102.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży54 279,80
103.Stowarzyszenie RKW - Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy259 900,00
104.Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie34 300,00
105.Stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny40 000,00
106.Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS140 000,00
107.Stowarzyszenie Towarzystwo Lekarskie Krakowskie Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego65 000,00
108.Stowarzyszenie Willa Decjusza45 500,00
109.Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego1 201 150,00
110.Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego147 500,00
111.Stowarzyszenie Związek Miast Polskich294 508,00
112.Stowarzyszenie Towarzystwo Edukacyjno - Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej367 339,00
113.Stowarzyszenie Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej47 870,00
114.Szkoła Główna Służby Pożarniczej539 888,00
115.Uniwersytet Łódzki220 950,00
116.Uniwersytet Warszawski46 000,00
117.Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski395 540,00
118.Województwo Podkarpackie319 995,00
119.Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu416 780,00
120.Związek Stowarzyszeń Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej322 150,00
121.Związek Stowarzyszeń "Grupa Zagranica"40 240,00
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).