Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2019.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 10
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 22 maja 2019 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) obwieszcza się, że w ogłoszeniu nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. ULC poz. 31) w § 1 prostuje się następujące błędy:
1) w pkt 1:
a) w lit. d w tabeli w kolumnie "Częstotliwość, znak wywoławczy, języki" zamiast wyrażenia "125.050, 128.800 (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH 129.375 (MHz) WARSZAWA DIRECTOR PL, EN" powinno być wyrażenie "125.055, 128.805 (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH 129.380 (MHz) WARSZAWA DIRECTOR PL, EN"
OPIS I GRANICE POZIOME (WGS-84)GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENIORGAN KIERUJĄCY RUCHEMCZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI
SEKTOR "E"FL225

6500ft

C

APP WARSZAWA125.055, 128.805 (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH

129.380 (MHz)

WARSZAWA DIRECTOR

PL, EN

Linia łącząca następujące punkty:
52°41'11"N021°12'44"E
52°32'02"N021°24'06"E
52°26'15"N021°29'01"E
52°26'11"N021°19'37"E
52°41'11"N021°12'44"E
b) w lit. e w tabeli w kolumnie "Częstotliwość, znak wywoławczy, języki" zamiast wyrażenia "125.050, 128.800 (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH 129.375 (MHz) WARSZAWA DIRECTOR PL, EN" powinno być wyrażenie "125.055, 128.805 (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH 129.380 (MHz) WARSZAWA DIRECTOR PL, EN"
OPIS I GRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENIORGAN

ZAPEWNIAJĄCY

SŁUŻBĘ

GODZINY

PRACY

CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI
Linia łącząca następujące punkty:FL245

FL225

C

APP WARSZAWAH24125.055, 128.805 (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH

129.380 (MHz) WARSZAWA DIRECTOR

PL, EN

52°51'16"N020°15'26"E
52°48'45"N019°54'40"E
52°42'10"N019°37'04"E
52°30'56"N019°30'50"E
52°07'28"N019°38'17"E
52°02'00"N019°40'57"E
52°02'23"N019°43'19"E
52°05'12"N019°54'55"E
51°56'34"N019°59'05"E
51°47'03"N020°03'38"E
51°39'58"N019°57'37"E
51°32'13"N019°57'41"E
51°30'03"N020°03'36"E
51°27'46"N020°09'44"E
51°23'17"N020°21'43"E
51°19'00"N020°33'02"E
51°15'50"N020°47'08"E
51°15'12"N020°49'58"E
51°24'07"N020°59'34"E
51°27'02"N021°06'13"E
51°29'19"N021°11'30"E
51°34'10"N021°22'40"E
51°36'40"N021°27'02"E
51°37'17"N021°28'07"E
51°48'09"N021°47'05"E
51°56'55"N021°54'28"E
52°05'40"N022°01'54"E
52°15'50"N021°56'45"E
52°25'59"N021°51'34"E
52°26'14"N021°36'43"E
52°26'15"N021°29'01"E
52°32'02"N021°24'06"E
52°41'11"N021°12'44"E
52°41'55"N020°59'26"E
52°42'37"N020°46'02"E
52°46'13"N020°24'44"E
52°51'16"N020°15'26"E
2) w pkt 2 w tabeli w kolumnie "Częstotliwość, znak wywoławczy, języki", w wierszu "EP TRA 170" zamiast wyrażenia "Radawiec Radio (122.400 MHz) PL, EN" powinno być wyrażenie "Radawiec Radio (122.405 MHz) PL, EN"
OZNACZENIEGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE (ft AMSL)CZĘSTOTLIWOŚĆ/

ZNAK

WYWOŁAWCZY/

JĘZYKI

OKRES

AKTYWNOŚCI

(UTC)

UWAGI
EP TRA 17051°09'04"N022°13'56"E2500ft

GND

Radawiec Radio (122.405 MHz) PL, ENZgodnie

z AUP

Przestrzeń niesklasyfikowana.
51°12'06"N022°13'39"E
51°14'37"N022°14'10"E
51°16'22"N022°20'52"E
51°16'15"N022°21'51"E
51°15'32"N022°27'29"E
51°14'11"N022°27'56"E
51°07'22"N022°30'13"E
51°06'13"N022°24'28"E
51°06'09"N022°16'40"E
51°09'04"N022°13'56"E
3) w pkt 3 lit. b w tabeli w kolumnie "Częstotliwość, znak wywoławczy, języki" w wierszach: "EP TRA 10A", "EP TRA 10B", "EP TRA 10C", "EP TRA 10D", "EP TRA 10E", "EP TRA 10F" zamiast wyrażenia "MIELEC INFORMACJA (119.100 MHz) PL, EN" powinno być wyrażenie "MIELEC INFORMACJA (119.105 MHz) PL, EN"
OZNACZENIEGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE (ft AMSL)CZĘSTOTLIWOŚĆ/

ZNAK

WYWOŁAWCZY/

JĘZYKI

OKRES

AKTYWNOŚCI

(UTC)

UWAGI
EP TRA 10A50°22'37"N021°45'13"EFL115

GND

MIELEC INFORMACJA (119.105 MHz) PL, ENZgodnie

z AUP

Przestrzeń klasy G. Strefa kolizyjna.
50°26'30"N021°41'02"E
50°27'13"N021°03'51"E
50°23'33"N020°58'58"E
50°10'21"N020°59'11"E
50°08'46"N021°22'39"E
50°22'37"N021°45'13"E
EP TRA 10B50°18'44"N021°38'53"EFL115

GND

MIELEC INFORMACJA (119.105 MHz) PL, ENZgodnie

z AUP

Przestrzeń klasy G. Strefa kolizyjna.
50°22'37"N021°45'13"E
50°24'30"N021°58'05"E
50°20'27"N021°55'39"E
50°18'27"N021°55'35"E
50°18'44"N021°38'53"E
EP TRA 10C50°18'27"N021°55'35"EFL115

GND

MIELEC INFORMACJA (119.105 MHz) PL, ENZgodnie

z AUP

Przestrzeń klasy G. Strefa kolizyjna.
50°20'27"N021°55'39"E
50°24'30"N021°58'05"E
50°25'57"N022°07'56"E
50°18'11"N022°07'55"E
50°18'27"N021°55'35"E
EP TRA 10D50°25'57"N022°07'56"EFL115

2000ft

MIELEC INFORMACJA (119.105 MHz) PL, ENZgodnie

z AUP

Przestrzeń klasy G. Strefa kolizyjna.
50°26'58"N022°14'56"E
50°17'54"N022°21'41"E
50°18'11"N022°07'55"E
50°25'57"N022°07'56"E
EP TRA 10E50°26'58"N022°14'56"EFL115

2000ft

MIELEC INFORMACJA (119.105 MHz) PL, ENZgodnie

z AUP

Przestrzeń klasy G. Strefa kolizyjna.
50°17'54"N022°21'41"E
50°17'39"N022°33'02"E
50°20'51"N022°47'55"E
50°25'35"N022°41'27"E
50°29'20"N022°31'14"E
50°26'58"N022°14'56"E
EP TRA 10F50°18'29"N021°52'53"E3500ft

GND

MIELEC INFORMACJA (119.105 MHz) PL, ENZgodnie

z AUP

Przestrzeń klasy G.
50°18'44"N021°38'53"E
50°08'46"N021°22'39"E
50°13'08"N021°34'39"E
50°18'29"N021°52'53"E